1247 Etterutdanning Elghund-Løs.

Mål

Kurset har som formål å etterutdanne eksisterende jaktprøvedommere Elghunder - Løshund gjennom ett 8 timer kursopplegg med kompetanseheving på gjeldende regelverk for prøveformen. Kurset er også tilrettelagt for opplæring i forbindelse med revidering av eksisterende jaktprøveregler for Elgunder - Løshund.

Målgruppe

Autoriserte jaktprøvedommere, samt elever og aspiranter Elghunder - Løshund.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Teoretisk gjennomgang med oppfriskning på dommerverkets etiske innhold utarbeidet av NKK.
Hovedvekt på gjeldende jaktprøveregler for Elgunder - Løshund med speiselt fokus på ensartet og lik bedømmelse av de enkelte momenter.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Etikk og regler.

Stikkord

Etikk i dommergjerningen, teoretisk gjennomgang av jaktprøvereglene, felles forståelse av regelverket, lik bedømmelse, kvalitetsikring av kritikker.
Overenstemmelse mellom hendelseforløp og poengsetting.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og diskusjon.

Problemstillinger

Diskusjon rundt temaet etikk og regler med åpning for meningsutveksling tilrettelagt på forhånd.

Litteratur/materiell for deltakerne

Etikk i dommergjerningen, utarbeidet av Norsk Kennel klub. Gjeldende jaktprøveregler for Elghunder - Løshund. Norske Elghundklubbers forbund sitt utdanningskompendium for Elghunder - Løshund i PowerPoint.

Krav til lærer/instruktør

Erfaren Løshundjeger og jaktprøvedommer for Elghunder - Løshund. God muntlig og skriftlig framstillingsevne med god evne til å formidle jaktprøvereglenes store og viktige betydning på en klar og forståelig måte. Instruktør bør inneha stor grad av integritet og respekt både lokalt og regionalt.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Etikk i dommergjerningen, utarbeidet av Norsk Kennel klub. Gjeldende jaktprøveregler for Elghunder - Løshund. Norske Elghundklubbers forbund sitt utdanningskompenium for Elghunder - Løshund i PowerPoint

Opplegg for evaluering

Norske Elghundklubbers forbunds evalueringsskjema.