1247 Etterutdanning Elghund-Løs.

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset har som formål å etterutdanne eksisterende jaktprøvedommere Elghunder - Løshund gjennom ett 8 timer kursopplegg med kompetanseheving på gjeldende regelverk for prøveformen. Kurset er også tilrettelagt for opplæring i forbindelse med revidering av eksisterende jaktprøveregler for Elgunder - Løshund.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Autoriserte jaktprøvedommere, samt elever og aspiranter Elghunder - Løshund.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Etikk og regler.

Stikkord
Etikk i dommergjerningen, teoretisk gjennomgang av jaktprøvereglene, felles forståelse av regelverket, lik bedømmelse, kvalitetsikring av kritikker.
Overenstemmelse mellom hendelseforløp og poengsetting.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning og diskusjon.

Problemstillinger
Diskusjon rundt temaet etikk og regler med åpning for meningsutveksling tilrettelagt på forhånd.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Etikk i dommergjerningen, utarbeidet av Norsk Kennel klub.
Gjeldende jaktprøveregler for Elghunder - Løshund.
Norske Elghundklubbers forbund sitt utdanningskompendium for Elghunder - Løshund i PowerPoint.
Etikk i dommergjerningen, utarbeidet av Norsk Kennel klub.
Gjeldende jaktprøveregler for Elghunder - Løshund.
Norske Elghundklubbers forbund sitt utdanningskompenium for Elghunder - Løshund i PowerPoint

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaren Løshundjeger og jaktprøvedommer for Elghunder - Løshund.
God muntlig og skriftlig framstillingsevne med god evne til å formidle jaktprøvereglenes store og viktige betydning på en klar og forståelig måte.
Instruktør bør inneha stor grad av integritet og respekt både lokalt og regionalt.

Avsluttende prøve/eksamen

Norske Elghundklubbers forbunds evalueringsskjema.

Utfyllende opplysninger

Teoretisk gjennomgang med oppfriskning på dommerverkets etiske innhold utarbeidet av NKK.\\
Hovedvekt på gjeldende jaktprøveregler for Elgunder - Løshund med speiselt fokus på ensartet og lik bedømmelse av de enkelte momenter.