1243 Trivselssamling i 4H

Mål

Samlinga skal gi voksne inspirasjon til videre innsats i 4H-klubbene.

Målgruppe

KLubbrådgivere og andre voksne

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema

4H-stigen

Stikkord

4H-stigen er en nyutviklet modell for lettere å forklare hva 4H er. 4H-stigen presenteres og måten å bruke den på blir forklart

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Coaching

Stikkord

Hvordan skal vi vi skal være motiverte og ha overskudd til å hjelpe 4H-erne. Kan coaching være et hjelpemiddel. Her lærer vi å stille de gode spørsmålene - fokuserer på å sette opp mål og hvordan vi i fellesskap skal nå mål

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og gruppearbeid

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Aktuelle saker fra 4H

Stikkord

Informasjon om ulike aktiviteter som skal skje i 4H. Mulighet til å få opplæring i spesielle emner etter behov og ønske

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og spørsmål i plenum

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Enkelt friluftsliv

Stikkord

Hva slags friluftsliv kan vi utøve "bak hushjørnet". Hva slags friluftsliv kan vi ha uten noe stort utstyrspress m.m

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag og praktiske oppgaver ute

Litteratur/materiell for deltakerne

Foredragsholdere har med materiell som er nødvendig

Krav til lærer/instruktør

Foredrag fra coach Inger Røhne
Foredrag fra prosjektleder i Enkelt friluftsliv - Hege Kvande