1243 Trivselssamling i 4H

Godkjent for 8–9 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Samlinga skal gi voksne inspirasjon til videre innsats i 4H-klubbene.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

KLubbrådgivere og andre voksne

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 1
Tema
4H-stigen

Stikkord
4H-stigen er en nyutviklet modell for lettere å forklare hva 4H er. 4H-stigen presenteres og måten å bruke den på blir forklart

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Coaching

Stikkord
Hvordan skal vi vi skal være motiverte og ha overskudd til å hjelpe 4H-erne. Kan coaching være et hjelpemiddel. Her lærer vi å stille de gode spørsmålene - fokuserer på å sette opp mål og hvordan vi i fellesskap skal nå mål

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning og gruppearbeid

3. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Aktuelle saker fra 4H

Stikkord
Informasjon om ulike aktiviteter som skal skje i 4H. Mulighet til å få opplæring i spesielle emner etter behov og ønske

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning og spørsmål i plenum

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Enkelt friluftsliv

Stikkord
Hva slags friluftsliv kan vi utøve "bak hushjørnet". Hva slags friluftsliv kan vi ha uten noe stort utstyrspress m.m

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag og praktiske oppgaver ute

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Foredragsholdere har med materiell som er nødvendig

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Foredrag fra coach Inger Røhne\\
Foredrag fra prosjektleder i Enkelt friluftsliv - Hege Kvande