124 Planlegging og bruk av planlegging og søkerverktøy

Godkjent for 12–32 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Måle er å gi ekvipasjene økt kompetanse og oppdatering innen planlegging av søk og benyttelsen av diverse verktøy som blir brukt under aksjoner. Lære om MSO (Management of seach operations) , og bruk av basecamp som er et kartverktøy vi benytter under aksjoner. Gjennom gang og demo fra OL office 365 og lære å legge inn kart og info før, under og etter aksjoner.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Trening av A-godkjente og opptil A ekvipasjer for økt kompetanse ved aksjoner

Innhold

Dag 1.
teori MSO, hvordan tenke taktisk ut i fra gitt info fra oppdragsgiver. Hvordan finne diverse holdepunkter.

Dag 2.

teori office 365, Basecamp - lage caser som blir øvelser, hvordan lagre og samle sporlogger. Nødnett - bruk av hurtig menyer og øvelse. Øvelser med evaluering.

Dag 3.
teori MSO - hvordan legge opp søk, basecamp storøvelse med evaluering

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Godkjenningsprogrammet, Beredskap NRH og instruks for hundeførere fra NRH

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Instruktør fra NRH eller OL

Avsluttende prøve/eksamen

Økt kompetanse for ekvipasjer i Norske redningshunder

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.