124 Planlegging og bruk av planlegging og søkerverktøy

Godkjent for 12-32 timer  |  5-10 deltakere

Mål, læringsmål

Måle er å gi ekvipasjene økt kompetanse og oppdatering innen planlegging av søk og benyttelsen av diverse verktøy som blir brukt under aksjoner. Lære om MSO (Management of seach operations) , og bruk av basecamp som er et kartverktøy vi benytter under aksjoner. Gjennom gang og demo fra OL office 365 og lære å legge inn kart og info før, under og etter aksjoner.

Målgruppe og forkunnskaper

Trening av A-godkjente og opptil A ekvipasjer for økt kompetanse ved aksjoner

Kursinnhold

Kursplan
Dag 1. teori MSO, hvordan tenke taktisk ut i fra gitt info fra oppdragsgiver. Hvordan finne diverse holdepunkter.
Dag 2. teori office 365, Basecamp - lage caser som blir øvelser, hvordan lagre og samle sporlogger. Nødnett - bruk av hurtig menyer og øvelse. Øvelser med evaluering.
Dag 3. teori MSO - hvordan legge opp søk, basecamp storøvelse med evaluering

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Forelesning
  • Demonstrasjon
  • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Instruktør fra NRH eller OL

Læringsressurser

Godkjenningsprogrammet, Beredskap NRH og instruks for hundeførere fra NRH

Kvalifiserende/test/eksamen

Økt kompetanse for ekvipasjer i Norske redningshunder

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.