1232 Bålhus - bygging

Mål:

Lære om valg av tømmer og oppbygging av 6 kanta bålhus på 10 m2 av bindingsverk og tretak i solid norsk tømmertradisjon med benkar.

Målgruppe:

Ungdom i alderen 13-18 år med interesse for bygging.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Valg og saging av tømmer.

Stikkord:

Lære og ta ut tømmer til saging og berekne korleis ein sagar.

Arbeidsform:

Praktisk arbeid i skogen og ved saga.

Problemstillinger:

Lære å blinke ut tømmer til bruk i røysverk og panel. Korleis skal dette skjerast på saga?

2. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Velge tømmer.

Stikkord:

Finne tømmeret som passer til dei ulike emna og kappe dei til.

Arbeidsform:

Praktisk arbeid.

Problemstillinger:

Finne tømmeret som høver til reisverk og til taket.

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Bygging av bålhus

Stikkord:

Klargjering av plass for reising. Reising og paneling.

Arbeidsform:

Praktisk arbeid.

Problemstillinger:

Finne tømmer som høver.

4. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Bygging av bålhus.

Stikkord:

Legge tak.

Arbeidsform:

Praktisk arbeid.

Problemstillinger:

Finne tømmer som høver.

5. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Bygge benkar til bålhuset.

Stikkord:

Lage benkar som høver til å ha inne i bålhuset.

Arbeidsform:

Praktisk arbeid.

Problemstillinger:

Finne materiale som høver.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Teikning av bålhuset og benkane.

Krav til lærer/instruktør:

Snekkar

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Litteratur om ting som er bygd etter norske håndtverkstradisjoner.

Opplegg for evaluering:

Ferdig resultat.