1232 Bålhus - bygging

Godkjent for 8–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om valg av tømmer og oppbygging av 6 kanta bålhus på 10 m2 av bindingsverk og tretak i solid norsk tømmertradisjon med benkar.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom i alderen 13-18 år med interesse for bygging.

Innhold

1. samling
TmL: 5
Tema:
Valg og saging av tømmer.

Stikkord:
Lære og ta ut tømmer til saging og berekne korleis ein sagar.

Arbeidsform:
Praktisk arbeid i skogen og ved saga.

Problemstillinger:

  • Lære å blinke ut tømmer til bruk i røysverk og panel.
  • Korleis skal dette skjerast på saga?

2. samling
TmL: 5
Tema:
Velge tømmer.

Stikkord:
Finne tømmeret som passer til dei ulike emna og kappe dei til.

Arbeidsform:
Praktisk arbeid.

Problemstillinger:
Finne tømmeret som høver til reisverk og til taket.

3. samling
TmL: 7
Tema:
Bygging av bålhus

Stikkord:

  • Klargjering av plass for reising.
  • Reising og paneling.

Arbeidsform:
Praktisk arbeid.

Problemstillinger:
Finne tømmer som høver.

4. samling
TmL: 7
Tema:
Bygging av bålhus.

Stikkord:
Legge tak.

Arbeidsform:
Praktisk arbeid.

Problemstillinger:
Finne tømmer som høver.

5. samling
TmL: 6
Tema:
Bygge benkar til bålhuset.

Stikkord:
Lage benkar som høver til å ha inne i bålhuset.

Arbeidsform:
Praktisk arbeid.

Problemstillinger:
Finne materiale som høver.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

  • Teikning av bålhuset og benkane.

For lærer/instruktør:

  • Litteratur om ting som er bygd etter norske håndtverkstradisjoner.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Snekkar

Avsluttende prøve/eksamen

Ferdig resultat.