1231 Støping i betong og hypertufa

Mål

Lære å lage egne plantetrau, fuglebad, tråkkheller og evt. skulpturer i betong og hypertufa

Målgruppe

Hageselskapets medlemmer og andre interesserte.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Studieleder deler ut beskrivelse og materialliste for støping av trau med hypertufa ved påmelding til studieringen.

1. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Støping av trau i hypertufa og fuglebad med betong og rabarbrablader. Idedugnad på hva vi skal produsere.

Stikkord

Lære å lage blanding i hypertufa

Arbeidsform og gjennomføring

Lære av hverandre ved samarbeid om praktiske løsninger.

Problemstillinger

Hvordan finne rette blandingen mellom sement, sand og torv? Hva har jeg bruk for i min egen hage? Hvordan inspirere hverandre i kreativ utvikling? Hva er det mulig å lage?

2. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Utvendig behandling av ferdige produkter. Støping i betong, tråkkheller og skulpturer.

Stikkord

Få inspirasjon av hverandre.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeid - prøving og feiling.

Problemstillinger

Hvordan inspirere hverandre i kreativ utvikling? Hva er det mulig å lage?

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Utvendig behandling av ferdige produkter. Evaluering.

Stikkord

Utvendig dekorering og finpuss. Utveksling av ideer og forslag til beplanting i trau.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeid.

Problemstillinger

Hvilke redskap kan jeg bruke? Utfordre seg selv og hverandre i utvendig utsmykking og bearbeiding av ferdig produkt.

Litteratur/materiell for deltakerne

Å skape i betong av Anna G. Tufvesson og Maria M. Mellström. Støp ditt eget fuglebad, artikkel i Hagen for alle 7-05 Hypertufakar, Hagen for alle 10-14

Krav til lærer/instruktør

Kjennskap til støping av trau.