1231 Støping i betong og hypertufa

Godkjent for 8–11 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å lage egne plantetrau, fuglebad, tråkkheller og evt. skulpturer i betong og hypertufa

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hageselskapets medlemmer og andre interesserte.

Innhold

1. samling
Timer uten lærer: 4
Tema
Støping av trau i hypertufa og fuglebad med betong og rabarbrablader. Idedugnad på hva vi skal produsere.

Stikkord
Lære å lage blanding i hypertufa

Arbeidsform og gjennomføring
Lære av hverandre ved samarbeid om praktiske løsninger.

Problemstillinger
Hvordan finne rette blandingen mellom sement, sand og torv? Hva har jeg bruk for i min egen hage? Hvordan inspirere hverandre i kreativ utvikling? Hva er det mulig å lage?

2. samling
Timer uten lærer: 4
Tema
Utvendig behandling av ferdige produkter. Støping i betong, tråkkheller og skulpturer.

Stikkord
Få inspirasjon av hverandre.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk arbeid - prøving og feiling.

Problemstillinger
Hvordan inspirere hverandre i kreativ utvikling? Hva er det mulig å lage?

3. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Utvendig behandling av ferdige produkter. Evaluering.

Stikkord
Utvendig dekorering og finpuss. Utveksling av ideer og forslag til beplanting i trau.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk arbeid.

Problemstillinger
Hvilke redskap kan jeg bruke? Utfordre seg selv og hverandre i utvendig utsmykking og bearbeiding av ferdig produkt.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Å skape i betong av Anna G. Tufvesson og Maria M. Mellström.
Støp ditt eget fuglebad, artikkel i Hagen for alle 7-05
Hypertufakar, Hagen for alle 10-14

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kjennskap til støping av trau.

Utfyllende opplysninger

Studieleder deler ut beskrivelse og materialliste for støping av trau med hypertufa ved påmelding til studieringen.