123 Åtejakt på rev

Godkjent for 33-63 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Bidra til at førstegangsjegere får en innføring i åtejakt slik at de kan etablere og jakte selv etter kurset. Lære om revens biologi. Lære å etablere åtebu og å sette opp åte. Lære åtejakt gjennom praktisk jakt med åte og flåing/skinnbehandling

Målgruppe og forkunnskaper

Ungdom med jegerprøvekurs

Kursinnhold

 1. Gjennomgå regelverk: Våpenbruk og åtejakt. 1 time.

 2. Revens biologi. 1 time.

 3. Tilrettelegge hytte eller åtebu for bruken, og oppførsel i åtebua. 5 timer

 4. Sette opp sensorer og lys. 2 timer

 5. Etablere åte. 2 timer

 6. Lokke inn rev til åteplassen. 5 timer

 7. Praktisk åtejakt. 15 timer/pr 5 deltakere

 8. Flåing/ skinnbehandling. 2 timer

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Erfaren jeger fra åtejakt. Jegerprøveinstruktør.

Læringsressurser

Lovsamling og kurshefte "Jakt og fangst av rødrev"

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen krav til eksamen. Kunnskapen og erfaringen er kursets mål

Eventuelle merknader

Datoer for kurset må settes etter værforbehold.
Den praktiske jakten starter når vi har begynt å få inn rev på åte.
Det føres timelister med dato og deltakere ettersom kurset gjennomføres.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.