123 Åtejakt på rev

Godkjent for 33–63 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Bidra til at førstegangsjegere får en innføring i åtejakt slik at de kan etablere og jakte selv etter kurset. Lære om revens biologi. Lære å etablere åtebu og å sette opp åte. Lære åtejakt gjennom praktisk jakt med åte og flåing/skinnbehandling

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom med jegerprøvekurs

Innhold

  1. Gjennomgå regelverk: Våpenbruk og åtejakt. 1 time.
  2. Revens biologi. 1 time.
  3. Tilrettelegge hytte eller åtebu for bruken, og oppførsel i åtebua. 5 timer
  4. Sette opp sensorer og lys. 2 timer
  5. Etablere åte. 2 timer
  6. Lokke inn rev til åteplassen. 5 timer
  7. Praktisk åtejakt. 15 timer/pr 5 deltakere
  8. Flåing/ skinnbehandling. 2 timer

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Lovsamling og kurshefte "Jakt og fangst av rødrev"

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Erfaren jeger fra åtejakt. Jegerprøveinstruktør.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen krav til eksamen. Kunnskapen og erfaringen er kursets mål

Utfyllende opplysninger

Datoer for kurset må settes etter værforbehold.
Den praktiske jakten starter når vi har begynt å få inn rev på åte.
Det føres timelister med dato og deltakere ettersom kurset gjennomføres.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.