1229 Jaktprøvedommer elghund - bandhund

Godkjent for 8–64 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset har som formål å utdanne jaktrøvedommere for Elghunder - Bandhund.\\
Dette gjøres gjennom: - gjennomgang av etikk og regelverk med opplæring i
bedømmelse og kritikkskriving på jaktprøve Elghund -bandhund samt utdanning
til fersksporprøve og elgsporprøve.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Egnede kandidater som er aktive jegere med god erfaring på jakt med bandhund som ønsker å utdanne seg som jaktprøvedommer for Elghund - Bandhund.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Teori med etikk og regler.

Stikkord
Etikk i dommergjerningen, teoretisk gjennomgang fersksporprøve, elgsporprøve og jaktprøveregler for elghunder - bandhund.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning med avsluttende oppgaveløsning innenfor prøvedømming.

Problemstillinger
Oppgaveløsning med diskusjon og argumetering for begrunnet poengsetting i det enkelte moment.

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Elevarbeid elgsporprøve

Stikkord
Elgsporprøve over 30 minutter sporing på spor av friskt hjortevilt med påfølgende 30 minutters pause for å simulere ompostering for så å avslutte med 30 minutters sporing på det opprinnelge sporet.

Arbeidsform og gjennomføring
Bedømme og skrive kritikk på fersksporprøve.

Problemstillinger
Dommerelev skal skrive dommerkritikk på vanlig skjema som leveres til prøveleder før dommermøte. Eleven skal delta på dommermøtet og begrunne sin kritikk av hunden for prøvelder, NKK\'s representant og den dommer eleven har fungert under. Denne gjennomgangen tas med eleven(e) umiddelbart etter at selve dommermøtet er avsluttet. På grunnlag av dette vurderer dommeren om elevarbeidet skal godkjennes.

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Elevarbeid elgsporprøve

Stikkord
Elgsporprøve over 30 minutter sporing på spor av friskt hjortevilt med påfølgende 30 minutters pause for å simulere ompostering for så å avslutte med 30 minutters sporing på det opprinnelge sporet.

Arbeidsform og gjennomføring
Bedømme og skrive kritikk på elgsporprøve.

Problemstillinger
Dommerelev skal skrive dommerkritikk på vanlig skjema som leveres til prøveleder før dommermøte. Eleven skal delta på dommermøtet og begrunne sin kritikk av hunden for prøvelder, NKK\'s representant og den dommer eleven har fungert under. Denne gjennomgangen tas med eleven(e) umiddelbart etter at selve dommermøtet er avsluttet. På grunnlag av dette vurderer dommeren om elevarbeidet skal godkjennes.

4. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Aspirantarbeid elgsporprøve

Stikkord
Elgsporprøve over 30 minutter sporing på spor av friskt hjortevilt med påfølgende 30 minutters pause for å simulere ompostering for så å avslutte med 30 minutters sporing på det opprinnelge sporet.

Arbeidsform og gjennomføring
Selvstendig bedømme og skrive kritikk på elgsporprøve.

Problemstillinger
Når aspirantarbeidet er avlagt, skal dett umiddelbart etter prøven, før dommermøtet, leveres inn til prøvens leder i lukket konvolutt. Arbeidet behandles på dommermøtet av de dommere som har hatt med aspiranten ute i marka - hvor også NKK\'s representant og prøvens leder er til stede. Det blir her avgjordt om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer han/henne til dommer. Ved evt. tvil, kan aspiranten innkalles og eksamineres i regler og ent. forklare nærmere bedømmelse. Finner man å kunne instille aspiranten til autorisasjon fylles kortet ut med nødvendig data. Kortet sende deretter til NKK som avgjør aspiranten autoriseres, utsteder dommerautorisasjon og registerer den nye dommer i sitt kartotek. Det skal også påføres om han/hun anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke.

5. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Aspirantarbeid elgsporprøve

Stikkord
Elgsporprøve over 30 minutter sporing på spor av friskt hjortevilt med påfølgende 30 minutters pause for å simulere ompostering for så å avslutte med 30 minutters sporing på det opprinnelge sporet.

Arbeidsform og gjennomføring
Selvstendig bedømme og skrive kritikk på elgsporprøve.

Problemstillinger
Når aspirantarbeidet er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøtet, leveres inn til prøvens leder i lukket konvolutt. Arbeidet behandles på dommermøtet av de dommere som har hatt med aspiranten ute i marka - hvor også NKK\'s representant og prøvens leder er til stede. Det blir her avgjordt om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer han/henne til dommer. Ved evt. tvil, kan aspiranten innkalles og eksamineres i regler og ent. forklare nærmere bedømmelse. Finner man å kunne instille aspiranten til autorisasjon fylles kortet ut med nødvendig data. Kortet sende deretter til NKK som avgjør aspiranten autoriseres, utsteder dommerautorisasjon og registerer den nye dommer i sitt kartotek. Det skal også påføres om han/hun anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke.

6. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Elevarbeid elghundprøve - bandhund.

Stikkord
Jaktprøve med forberedelse og påfølgende dommermøte.

Arbeidsform og gjennomføring
Bedømme og skrive kritikk på elghundprøve - bandhund.

Problemstillinger
Dommereleven skal stille forberedt og ha skrevet dommerkritikk på vanlig skjeme som leveres til prøveleder før dommermøtet. Eleven skal delta på dommermøtet og begrunne sin kritikk av hunden for prøveleder, NKK\'s representant og den dommer eleven har fungert under. Denne gjennomgang tas med eleven(e) umiddelbart etter at selve dommermøtet er avsluttet. På grunnlag av dette vurderer dommeren om elevarbeidet skal godkjennes. Elevarbeidet skal gåes over 2 dager. Elevarbidet kan tas som settedommer en av dagene. Elev og aspirantarbeid skal gå over to år.

7. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Elevarbeid elghundprøve - bandhund.

Stikkord
Jaktprøve med forberedelse og påfølgende dommermøte.

Arbeidsform og gjennomføring
Bedømme og skrive kritikk på elghundprøve - bandhund.

Problemstillinger
Dommereleven skal stille forberedt og ha skrevet dommerkritikk på vanlig skjeme som leveres til prøveleder før dommermøtet. Eleven skal delta på dommermøtet og begrunne sin kritikk av hunden for prøveleder, NKK\'s representant og den dommer eleven har fungert under. Denne gjennomgang tas med eleven(e) umiddelbart etter at selve dommermøtet er avsluttet. På grunnlag av dette vurderer dommeren om elevarbeidet skal godkjennes. Elevarbeidet skal gåes over 2 dager. Elevarbidet kan tas som settedommer en av dagene. Elev og aspirantarbeid skal gå over to år.

8. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Aspirantarbeid elghundprøve - bandhund.

Stikkord
Jaktprøve med forberedelse og påfølgende dommermøte.

Arbeidsform og gjennomføring
Selvstendig bedømme og skrive kritikk på elghundprøve - bandhund. Ca 50 % av alle prøvestarter avvikles med at hunden ikke er bedømt i alle momenter slik at aspirantarbeidet ikke kan gogkjennes.

Problemstillinger
Når aspirantarbeidet er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøtet, leveres inn til prøvens leder i lukket konvolutt. Arbeidet behandles på dommermøtet av de dommere som har hatt med aspiranten ute i marka - hvor også NKK\'s representant og prøvens leder er til stede. Det blir her avgjordt om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer han/henne til dommer. Ved evt. tvil, kan aspiranten innkalles og eksamineres i regler og ent. forklare nærmere bedømmelse. Finner man å kunne instille aspiranten til autorisasjon fylles kortet ut med nødvendig data. Kortet sende deretter til NKK som avgjør aspiranten autoriseres, utsteder dommerautorisasjon og registerer den nye dommer i sitt kartotek. Hvis man ikke finner å kunne instille aspiranten til autorisasjon skal dette påføres kottet. Det skal også påføres om han/hun anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke. Aspiranten skal gå to dager - under to forskjellige dommere. Hunden må være prøvet i alle prestasjonsmomenter dersom aspirantarbeidet skal kunne godkjennes. Elev - og aspirantarbeid skal gå over to år.

9. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Aspirantarbeid elghundprøve - bandhund.

Stikkord
Jaktprøve med forberedelse og påfølgende dommermøte.

Arbeidsform og gjennomføring
Selvstendig bedømme og skrive kritikk på elghundprøve - bandhund. Ca 50 % av alle prøvestarter avvikles med at hunden ikke er bedømt i alle momenter slik at aspirantarbeidet ikke kan gogkjennes.

Problemstillinger
Når aspirantarbeidet er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøtet, leveres inn til prøvens leder i lukket konvolutt. Arbeidet behandles på dommermøtet av de dommere som har hatt med aspiranten ute i marka - hvor også NKK\'s representant og prøvens leder er til stede. Det blir her avgjordt om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer han/henne til dommer. Ved evt. tvil, kan aspiranten innkalles og eksamineres i regler og ent. forklare nærmere bedømmelse. Finner man å kunne instille aspiranten til autorisasjon fylles kortet ut med nødvendig data. Kortet sende deretter til NKK som avgjør aspiranten autoriseres, utsteder dommerautorisasjon og registerer den nye dommer i sitt kartotek. Hvis man ikke finner å kunne instille aspiranten til autorisasjon skal dette påføres kottet. Det skal også påføres om han/hun anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke. Aspiranten skal gå to dager - under to forskjellige dommere. Hunden må være prøvet i alle prestasjonsmomenter dersom aspirantarbeidet skal kunne godkjennes. Elev - og aspirantarbeid skal gå over to år.

10. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Aspirantarbeid elghundprøve - bandhund.

Stikkord
Jaktprøve med forberedelse og påfølgende dommermøte.

Arbeidsform og gjennomføring
Selvstendig bedømme og skrive kritikk på elghundprøve - bandhund.

Problemstillinger
Når aspirantarbeidet er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøtet, leveres inn til prøvens leder i lukket konvolutt. Arbeidet behandles på dommermøtet av de dommere som har hatt med aspiranten ute i marka - hvor også NKK\'s representant og prøvens leder er til stede. Det blir her avgjordt om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer han/henne til dommer. Ved evt. tvil, kan aspiranten innkalles og eksamineres i regler og ent. forklare nærmere bedømmelse. Finner man å kunne instille aspiranten til autorisasjon fylles kortet ut med nødvendig data. Kortet sende deretter til NKK som avgjør aspiranten autoriseres, utsteder dommerautorisasjon og registerer den nye dommer i sitt kartotek. Hvis man ikke finner å kunne instille aspiranten til autorisasjon skal dette påføres kottet. Det skal også påføres om han/hun anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke. Aspiranten skal gå to dager - under to forskjellige dommere. Hunden må være prøvet i alle prestasjonsmomenter dersom aspirantarbeidet skal kunne godkjennes. Elev - og aspirantarbeid skal gå over to år.

11. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Aspirantarbeid elghundprøve - bandhund.

Stikkord
Jaktprøve med forberedelse og påfølgende dommermøte.

Arbeidsform og gjennomføring
Selvstendig bedømme og skrive kritikk på elghundprøve - bandhund.

Problemstillinger
Når aspirantarbeidet er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøtet, leveres inn til prøvens leder i lukket konvolutt. Arbeidet behandles på dommermøtet av de dommere som har hatt med aspiranten ute i marka - hvor også NKK\'s representant og prøvens leder er til stede. Det blir her avgjordt om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer han/henne til dommer. Ved evt. tvil, kan aspiranten innkalles og eksamineres i regler og ent. forklare nærmere bedømmelse. Finner man å kunne instille aspiranten til autorisasjon fylles kortet ut med nødvendig data. Kortet sende deretter til NKK som avgjør aspiranten autoriseres, utsteder dommerautorisasjon og registerer den nye dommer i sitt kartotek. Hvis man ikke finner å kunne instille aspiranten til autorisasjon skal dette påføres kottet. Det skal også påføres om han/hun anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke. Aspiranten skal gå to dager - under to forskjellige dommere. Hunden må være prøvet i alle prestasjonsmomenter dersom aspirantarbeidet skal kunne godkjennes. Elev - og aspirantarbeid skal gå over to år.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Etikk i dommergjerningen, utarbeidet av NKK. Utdanningskompendiet for bandhund for Powerpointvisning på storskjerm. NKK\'s jaktprøveregler for fersksporprøve. NKK\'s jaktprøveregler for elgsporprøve. NKK\'s jaktprøveregler for elgunder - bandhund.
Etikk i dommergjerningen, utarbeidet av NKK. Utdanningskompendiet for bandhund for Powerpointvisning på storskjerm. NKK\'s jaktprøveregler for fersksporprøve. NKK\'s jaktprøveregler for elgsporprøve. NKK\'s jaktprøveregler for elghunder - bandhund.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaren bandhundjeger og jaktprøvedommer for elgund band. God muntlig og skriftlig framstillingsevne og god til å formidle jaktprøvereglenes store og viktige betydning på en forståelig måte. Inneha stor grad av integritet og respekt både lokalt og regionalt.

Avsluttende prøve/eksamen

Norske elghundklubbers evalueringsskjema.

Utfyllende opplysninger

I kurset inngår teoretisk utdanning for Elghunder - bandhund i hennhold til Norske Elghundklubbers forbund sitt utdanningskompendium. Den teoretiske utdanningen tar for seg fersporprøve og elgsporprøve som er en del av utdanningsopplæringen for en bandhundommer.
Egnede kandidater anmodes av respektive klubbers styre om å utdanne seg til dommere når nødvendig kvalifikasjon er til stede. Kandidater til jaktprøvedommere må selv være aktive jegere, ha god erfaring med den jaktform de i framtiden skal bedømme. Det må dessuten legges stor vekt på kandidatens personlige egenskaper, viktig her er vurderingsevne, pålitelighet, skriftlig og muntlig framstilling. Kandidaten må selv ha trent og ført hund til premie på jaktprøve og ført hund til bestått sporprøve.