1228 Jaktprøvedommer elghund - løshund

Godkjent for 8–62 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset har som formål å utdanne jaktrøvedommere for Elghunder - Løshund. dette gjøres gjennom: - gjennomgang av etikk og regelverk med opplæring i bedømmelse og kritikkskriving på jaktprøve Elghund - løshund samt utdanning til fersksporprøve og elgsporprøve.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Egnede kandidater som er aktive jegere med god erfaring på jakt med løshund som ønsker å utdanne seg som jaktrøvedommer for Elghunder - Løshund.

Innhold

Innhold har for mange tegn og får ikke plass. Legges inn når maks antall tegn er økt.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Etikk i dommergjerningen, utarbeidet av NKK Utdanningskopendiet for løshund laget for Powerpointvisning på storskjerm. NKKs jaktprøveregler for fersksporprøver. NKKs jaktprøveregler for elgsporprøve. NKKs jaktprøveregler for elghunder - løshund.

Organisering og arbeidsmåter

1. saml: Forelesning med avsluttende oppgaveløsning innenfor prøvedømming
2. saml: Bedømme og skrive kritikk på fersksporprøve
3. saml: Bedømme og skrive kritikk på elgsporprøve
4. saml: Selvstendig bedømme og skrive kritikk på fersksporprøve
5. saml: Selvstendig bedømme og skrive kritikk på elgsporprøve
6. saml: Bedømme og skrive kritikk på elghundprøve – løshund
7. saml: Bedømme og skrive kritikk på elghundprøve – løshund
8. saml: Selvstendig bedømme og skrive kritikk på elghundprøve - løshund
9. saml: Selvstendig bedømme og skrive kritikk på elghundprøve - løshund
10. saml: Selvstendig bedømme og skrive kritikk på elghundprøve - løshund
11. saml: Selvstendig bedømme og skrive kritikk på elghundprøve - løshund

Ca 50% av alle prøvestarter avvikles med at hunden ikke er bedømt i alle momenter slik at aspirantarbeidet ikke kan godkjennes.

Krav til lærer/instruktør

Erfaren løshundjeger og jaktrøvedommer for elghunder løs. God muntlig og skriftlig framstillingsevne og god til å formidle jaktprøvereglenes store og viktige betydning på en forståelig måte. Inneha stor grad av integritet og respekt både lokalt og regionalt.

Utfyllende opplysninger

I kurset inngår teoretisk utdanning for elghunder - løshund i henhold til Norske Elghundklubber forbund sitt utdanningskompendium. Den teoretiske utdanningen tar også for seg fersksporprøve og elgsporprøve som er en del av utdanningsopplæringen for en løshundommer. Egnede kandidater anmodes av respektive klubbers styre om å utdanne seg til dommere når nødvendig kvalifikasjoner er til stede. Kandidater til jaktprøvedommere må selv være aktiv jeger ha god erfaring med den jaktform de i framtiden skal bedømme. Det må dessuten legges stor vekt på kandidatens personlige egenskaper. Viktig her er vurderingsevnen, pålitelighet og skriftlig og muntlig fremstilling. Kandidater til jaktprøvedommere må selv ha trent og ført hund til premie på jaktprøve og ha ført hund til bestått sporprøve.