1227 Prøvefiske

Godkjent for 8–27 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Deltakerne skal få innføring i metoder for prøvefiske med ulike redskap, tider på året og hvordan resultatene kan benyttes for å nå målsetninger med forvaltning av fiskeressursen
- Deltakerne skal gjennomføre et praktisk prøvefiske
- Deltakerne skal registrere fangsten og foreta prøvetaking for senere analyser
- Deltakerne skal kunne gjennomføre de grunnleggende analysene og tolkningene av fangstresultatet
- Deltakerne skal få innføring i hvordan fiskebestander kan vurderes sett opp mot behov for tiltak for å nå målsetninger

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Enkeltpersoner og foreninger som ønsker kunnskap om gjennomføring av prøvefiske og analyse av resultater

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Hensikten med prøvefiske – målsetninger med fiskeforvaltning

Stikkord:

 • Fiskeplan
 • Utnyttelse av fisket
 • Tilrettelegging for ulike grupper

Arbeidsform:
Teori.

2. samling
TmL: 3
Tema:
Metoder for prøvefiske

Stikkord:

 • Gjennomgang av ulike metoder og utstyr for dette

Arbeidsform:
Teori og praktisk arbeid.

3. samling
TmL: 6
Tema:
Gjennomføring av prøvefiske

Stikkord:

 • Praktisk gjennomføring, setting og trekking av garn

Arbeidsform:
Praktisk arbeid.

4. samling
TmL: 6
Tema:
Registrering av fangst

Stikkord:

 • Skjema for registrering\ Parametre for undersøkelse
 • Hvordan foreta riktige registreringer?

Arbeidsform:
Praktisk arbeid og teori.

5. samling
TmL: 6
Tema:
Bearbeiding av data

Stikkord:

 • Mageinnhold\ Aldersbestemmelse
 • Lenmgdegrupper
 • Kondisjon

Arbeidsform:
Praktisk arbeid og teori.

6. samling
TmL: 4
Tema:

 • Sammenstilling av resultater
 • Rapport
 • Tilrådinger
 • Tiltaksplan

Arbeidsform:
Teori.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- For alle samlinger gjelder NJFFs Prøvefiskehefte 2012.

For lærer/instruktør:
- Samling 2: Prøvefiskeutstyr.
- Samling 3: Prøvefiskeutstyr og Båter.
- Samling 4: Registreringsskjema, vekt, målebånd, prøveposer.
- Samling 5: Excel- ark for registrering.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Ingen særskilte, men tilstrekkelig kompetanse og erfaring på prøvefiske er nødvendig for å lede kurset. Det er en fordel om kursleder selv har gjennomført kurset.

Utfyllende opplysninger

Kurset strekker seg over 21 timer\ Ingen særskilte kompetansekrav til deltakerne
Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakeren
Det er ingen kunnskapstest til kurset\ Kurset foregår i delvis utendørs. Viktig å ha gode lokaler for analyser og bearbeiding av data.

Grunnpris:
Deltakeravgift for kurset vil variere med arrangørens kostnader.
Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurs å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset.