1226 Unghundkurs

Godkjent for 8–22 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å lære om de viktigste ferdighetene som en god familiehund trenger til hverdags og grunnferdighetene til den kommende konkurransehunden.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hunder i alderen 6 mnd til 18 mnd.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Lek med hund. Trene på sitt og ro-trening. Teori: Hvordan lærer hunden, og hvorfor er det lurt å trene lydighet? Hundeloven

Stikkord
Teori: Info om hva som gjør at hunden lærer, hvorfor det er lurt å trene lydighet.
Noe info om hundeloven. Fortelle om korrigering.
Innlæring av øvelsene vi skal gjennomgå.
Praksis: Starte med å lære og leke med hunden, og fortelle hvorfor lek er viktig. Både for å dempe og for å øke intensiteten.
En trener på lek og sitt, mens noen andre sitter rundt med hunden mellom beina og trener på ro

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis med hund.

Problemstillinger
Hvorfor lære hunden å slappe av, og hvordan?

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Lederskap, Sitt og bli, og utgangsstilling

Stikkord
Teori: Fortelle om lederskap. Innlæring av øvelsene vi skal gjennomgå Praksis: Kontrollere leken fra forrige trening, trene mer på sitt og ro trening. Starte med bli sittende og utgangsstilling.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis med hund.

Problemstillinger
Hvorfor er lederskap viktig?

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Stress, ligg

Stikkord
Teori: Fortelle om stress Praksis: Kontrollere lek, bli sittende og utgangsstilling.
Starte med å trene på ligg.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis med hund.

Problemstillinger
Hvorfor er det viktig å vite noe om stress på hund? Over- og understimulering?

4. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Hundens språk og modningsfaser, innkalling, kontroll om om sitt og bli er på plass.

Stikkord
Teori: Hundens språk og modningsfaser. Praksis: Kontrollere sitt og bli og utgangsstilling. Begynne med innkalling.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis med hund.

Problemstillinger
Hva er viktig med innkalling?

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Vetrinærkveld

Stikkord
Lære om førstehjelp av hund og alt annet som er viktig i forhold til vetrinær.
Lære å kjenne og undersøke hunden, uttøyninger. Stell og røkt av hund.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis med hund.

Problemstillinger
Hva gjør man om noe skjer med hunden?

6. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Innlæring av klikker. Gå pent i bånd og lineføring.

Stikkord
Teori: Klikkertrening Praksis: Gå pent i bånd, med passering. Lineføring.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis med hund.

Problemstillinger
Hvorfor er det viktig at hunden ikke drar i bånden. Fordeler med klikker.

7. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Skogdag.

Stikkord
Skogdag med hundene. Sosialisering, sportrening og feltsøk. Innkalling i skogen.

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis med hund.

Problemstillinger
Hva kan man gjøre i skogen med en hund? Viktigheten av at hunden er sosialisert med andre hunden.
Velger å ta sosialiseringen i skogen og ikke på treningsbanen, da det kan skape en konflikt senere.

8. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Miljøtrening i byen

Stikkord
Gå rundt i byen, lære å gå pent der det er biler og telttanter.

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis med hund.

Problemstillinger
Hva om hunden er redd biler eller telttanter? Viktigheten med miljøtrening.

9. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Avslutning og unghundtest.

Stikkord
Unghundkurs-test:
- Lek
- Sitt og bli
- Utgangsstilling
- Enkeltdekk 1 min
- Lineføring
- Gå pent i bånd med passering
- Innkalling

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis med hund.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Din hund og Din hund fortsetter av Sven Järverud og Gunvor af Klinteberg-Järverud.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Utdannet gjennom NKK

Avsluttende prøve/eksamen

Evaluering fra kurselever ved kursslutt