1225 Ungdomsmat

Mål

Lære å lage enkel, god og ernæringsriktig hverdagsmat.

Målgruppe

4H-medlemmer og andre interesserte.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Fellessamling og introduksjon av kurset. Bli kjent. Hvem er jeg? Hvem er kursdeltagerne? Blikjentleker.

Stikkord

Bli kjent med deltakere, instruktør og kurssted

Arbeidsform og gjennomføring

Praktiske øvelser og informasjon/forelesning

Problemstillinger

Hvordan lære navnene til hverandre? Hvordan bli kjent med hverandre? Hvordan tørre å slippe seg løs? Hvordan ha det gøy og bli trygg på de rundt seg? Hva er ditt mål med kurset?

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Enkle og næringsrike matretter

Stikkord

Enkle kostråd. Frokost, skolemåltid, middag.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praktisk arbeid: Deltakerne lager små retter.

Problemstillinger

Hva bør vi spise til hverdags? Hvor ofte bør vi spise?

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Utstilling av kursarbeid

Stikkord

Vise andre kursdeltagere hva som er laget

Arbeidsform og gjennomføring

Utstilling og demonstrasjon

Problemstillinger

Hva var kjekt, utfordrende?

Krav til lærer/instruktør

Kunne faget godt

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

4H-kokken. Vi baker.

Opplegg for evaluering

Felles evaluering for hele helga, hvor spørsmål om kurset inngår