1220 Teknikk Havkajakk

Mål

Hovudmål
Deltakar får ein grundig gjennomgang av tekniske ferdigheiter, med omsyn til både teknikk og
sikkerheit. Etter kurset kan deltakaren utføre god teknikk i rolige omgjevnader.

Delmål:
o Handtering av kajakken
o Løfte, bære, sjøsette. Sikring av kajakk. Kanting av kajakk.
o Framdriftstak.
o Effektivt framdriftstak (padle rett fram over lengre distanse).
o Bakoverpadling.
o 8-tallspadling framover og bakover med kanting av kajakk.
o Styretak.
o Styretak bak. Baugtak.
o Sidevegs forflytning.
o Uten fremdrift i kajakken. I fart.
o Støttetak.
o Sculling for støtte.
o Støttetak (høge og lave).
o Redningsteknikk.
o Kameratredning. Eigenredning.
o Tauing og bruk av taueline.
o Eskimoredning.
o Rulle.
o Deltakaren lærer det grunnleggande ved rulla.

Målgruppe

Kurset passar alle som har grunnkurs frå før og som ynskjer å lære om teknikk og verte betre padlarar.

Antall deltakere

Max 8 deltakere

Eventuelle merknader

Dette er et godkjent kurs i Norges Padleforbund. Se her: http://www.padling.no/t2.asp?p=56253

1. samling

Timer med lærer: 16

Tema

Teknikk Hav - Helgekurs eller kveldskurs avhengig av arrangør.

Stikkord

Se hovedmål og delmål. Deltakeren får en grundig gjennomgang av grenens tekniske ferdigheter, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren utføre god teknikk i rolige omgivelser

Arbeidsform og gjennomføring

Helgekurs eller kveldskurs avhengig av arrangør. Teknikk er i fokus. Mykje teknikktrening. Gruppeoversikt og skadeførebygnad står i fokus under heile kurset.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør kvalifisert som Turleder eller Veileder, iht Norges Padleforbunds standard.

Opplegg for evaluering

Norges Padleforbunds sine krav for å oppnå kursbevis er at deltakar klarer dei respektive krav i innhaldet. Ikkje perfekt, men ein viss forståing skal kunne påvisast.