1220 Teknikk Havkajakk

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hovudmål
Deltakar får ein grundig gjennomgang av tekniske ferdigheiter, med omsyn til både teknikk og sikkerheit. Etter kurset kan deltakaren utføre god teknikk i rolige omgjevnader.

Delmål:
o Handtering av kajakken
o Løfte, bære, sjøsette. Sikring av kajakk. Kanting av kajakk.
o Framdriftstak.
o Effektivt framdriftstak (padle rett fram over lengre distanse).
o Bakoverpadling.
o 8-tallspadling framover og bakover med kanting av kajakk.
o Styretak.
o Styretak bak. Baugtak.
o Sidevegs forflytning.
o Uten fremdrift i kajakken. I fart.
o Støttetak.
o Sculling for støtte.
o Støttetak (høge og lave).
o Redningsteknikk.
o Kameratredning. Eigenredning.
o Tauing og bruk av taueline.
o Eskimoredning.
o Rulle.
o Deltakaren lærer det grunnleggande ved rulla.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passar alle som har grunnkurs frå før og som ynskjer å lære om teknikk og verte betre padlarar.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 16
Tema
Teknikk Hav - Helgekurs eller kveldskurs avhengig av arrangør.

Stikkord
Se hovedmål og delmål. Deltakeren får en grundig gjennomgang av grenens tekniske ferdigheter, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren utføre god teknikk i rolige omgivelser

Arbeidsform og gjennomføring
Helgekurs eller kveldskurs avhengig av arrangør. Teknikk er i fokus. Mykje teknikktrening. Gruppeoversikt og skadeførebygnad står i fokus under heile kurset.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kajakk

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktør kvalifisert som Turleder eller Veileder, iht Norges Padleforbunds standard.

Avsluttende prøve/eksamen

Norges Padleforbunds sine krav for å oppnå kursbevis er at deltakar klarer dei
respektive krav i innhaldet. Ikkje perfekt, men ein viss forståing skal kunne påvisast.

Utfyllende opplysninger

Dette er et godkjent kurs i Norges Padleforbund.