122 Aktivitetskurs for barn og ungdom

Godkjent for 15–20 timer  |  4–8 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære om aktivisering og kontakt mellom barn og hund, de skal få introduksjon til forskjellige hundeaktiviteter. Deltakerne skal bli i stand til å bidra til et ansvarlig hundehold i samfunnet og fremme mulighetene for aktivitet med hund. Deltakerne skal få innsikt i hundens behov, dens utvikling og miljøets betydning for at den skal utvikle seg til et harmonisk og omgjengelig dyr, for eier, familie og omgivelser. Deltakerne skal få grunnlag for trening og aktivisering av egen hund.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Barn og ungdom 7- 18 år, gjerne med foreldre for de yngste.
Ingen forkunnskaper er nødvendig

Innhold

Grunnleggende informasjon

Hundens utvikling, miljøtrening, forutsetninger, grunnleggende trening, dagligdagse problemer, kommunikasjon, utvikling, hvordan lære inn en kommando, hverdagsstell m.

Problemstillinger:

 • Hvilke stadier er hunden i?
 • Hvilket stell trenger hunden?
 • Hvordan skal jeg få hunden til å gå pent i bånd?
 • Hvordan lære hunden sitt?

Hvordan kommunisere med hunden og hvordan kommuniserer den med andre hunder

 • Kontakt, kommunikasjon
 • Ulike øvelser som er nyttige å lære den første tiden av valpens liv. Innkalling, berøring av andre enn eiere, hilse pent på mennesker, gå forbi hunder uten å måtte hilse, innkalling, lek m.m

Problemstillinger

 • Hvilken rase har du?
 • Hvordan lære inn kontakt, sitt, innkalling og forbipassering av andre hunder?

Lek-utvikling

 • Ulike typer for lek, ulike raser, bruke seg selv i leken, lek som belønning

Problemstillinger:

 • Hvordan leker jeg med hunden?
 • Hvordan bruke seg selv i leken?
 • Hva liker hunden min?
 • Hvordan bruke lek som belønning?
 • Hunden kommer ikke tilbake med leken, hva gjør jeg?

Presentasjon av agility

 • Agility banen, konkurranser, lek og morro.

Problemstillinger:

 • Hva er agility?
 • Hvordan lære inn de ulike hinderne?
 • Passer min hund til dette?

Fokus på skilt kl 1

Gjennom gang av hva Rally LP er og reglementet. Vi gjennomgår alle baneskiltene i kl1, både teoretisk og praktisk.

Problemstillinger:

 • Utgangsstillingen/holt.
 • Lineføring, svinger, tempoendringer.
 • Viktigheten av forsterkning på rett tid.

Praktisk sportrening

 • Motivasjon
 • Sporleggerens oppgaver
 • Linebruk
 • Å lese hunden

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Hundene får lagt ut spor etter hver enkelt hunds kapasitet og nivå.
 • Hundeførere får opplæring i å selv legge ut sporoppgaver.

Problemstillinger:

 • Motivasjon - å finne rett forsterker
 • Hundeførers evne til å lese hunden
 • Riktig linebruk

Lydighet

Bronsemerke øvelser

Problemstillinger:

 • Hva er lydighet?
 • Hvordan motivere hunden?
 • Hvordan lære hunden øvelsene?

Avslutning

Avslutnings oppvisning ut i fra det nivået ekvipasjene har kommet, invitere foreldre og medlemmer

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

PowerPoint

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
På alle kurskveldene vil det være 2 instruktører tilstede .

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør NKK

Avsluttende prøve/eksamen

Avsluttende test/aktivitet på det nivået ekvipasjene er på .

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.