1218 Mat og Vinkurs med vilt-tema

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi jegere, og familiemedlemmer til jegere opplæring i viltstell på kjøkkenet, og lære kursdeltakere hvordan en kan lage måltider med råvarer hentet fra naturen.
Kursdeltakerene får en teoretisk innføring i hvordan man jobber med viltkjøtt, fisk, sopp, bær, skalldyr/krabbe og annen mat fra naturen.
Kursdeltakerne får en praktisk gjennomgang hvor en, med veiledning fra kokk, tilbreder en meny med ulike komponenter. Det gis også opplæring i hvilke vin en skal velge til ulike viltretter og sjømat.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som er interessert i mat og vilt.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Mat og vinkurs

Stikkord
Gjennkjenning av råvarer, hva en skal høste i naturen, tilbredning av råvarer, oppbevaring av råvarer, hvordan velge riktig vin til maten

Arbeidsform og gjennomføring
Teoridel og praktisk del

Problemstillinger
Vi vil gå gjennom teoretisk om hva en bør høste i naturen når en er ute. Vi vil gå gjennom forskjellige måter en kan bruke viltkjøtt på fra ulike dyr, hvilke fisker som vil passe best til hva, og om hvordan man kan lage gode måltider av skalldyr og krabbe. Det vil også være en teoridel om vin, og hvordan man velger rett vin til maten. Senere vil det være en praktsik del hvor kursdeltakerene lager en utvalgt meny med veiledning fra kokken. Vineksperten vil også være tilstede med sine vintips, og hjelpe deltakerene til å velge vin, og utforske smaker. Menyen vil komme innom ulike komponenter fra naturen, deriblandt: bær, krydder, sopp, skalldyr, krabbe og hjort.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Det kreves ikke noe matriell for deltakerene. Alle råvarer osv som skal brukes vil bli utlevert på stedet.
Det skal derimot henvises til en bok som kokken ofte lar seg inspirere av: Sjøberg, Magnus, Mat fra Skogen. ISBN:9788252932614
Sjøberg, Magnus, Mat fra Skogen. ISBN:9788252932614

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktøren er utdannet kokk, og arbeider til daglig som kjøkkensjef på Cornelia Kyst og Vilt resturante i Bergen.

Avsluttende prøve/eksamen

Som avslutning på kurset vil vi spise maten vi har laget. Vi vil da ta en muntlig evaluering på kurset, og høre deltakerene sine meninger om det. Kvinnutvalget i Askøy Jeger og Fiskerutvalg har også stor fokus på skriftlig planlegging og evaluering, og har utviklet et skjema som vi kaller "Aktivitetsplan". Her skrives kursplanen, budsjett og logg. Om ønskelig kan Studieforbundet motta denne planen.

Utfyllende opplysninger

I og med tiden en bruker på å lage en tre-retters meny + teoridel, så har vi valgt å holde kurset på en kveld. Vi har også valgt å holde det sent, slik at det blir en sosial sammenkomst hvor en kan utveksle erfaringer, samtidig med at en lærer nye måter å tilbrede vilt måltid på.