1217 Revy Ekstremsport for pyser

Godkjent for 8–13 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

  • Å sette opp en revy gjennom å få kunnskap om, og grunnleggende ferdigheter i å bygge opp og utvikle revynummer.
  • Gjennom å få kjennskap til enkle øvelser og innlæring av roller, øvelse i fremføring og trening i å vurdere egne og andres prestasjoner.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppe for prosjektet er at dem vi skal hunderholde skal ha det gøy og ikke minst oss. at vi skal bli trygge på det vi gjør.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Lære om hvordan å lage Revy

Stikkord:

Fra ide til utvikle et nummer og en karakter til gjennomføring, bygge en revy/program/kabaret med ulike innslag og veksling i innslagene sketsjer, monologer, musikalske nummer m.m produksjon, scenografi, kostymer og andre sider ved revyproduksjon

Arbeidsform:
Opplæringen ledes av en instruktør, forelesning, gruppearbeid og praktiske øvelser, med vekt på deltakernes eget arbeid og ideutvikling.

Problemstillinger:

  • Lære om hva som er viktig å tenke på.
  • Hva er det som får folk til å le?
  • Hvordan lager vi manus?

2. samling
TmL: 4
Tema:
På Scenen

Stikkord:
Utvikle et nummer og en karakter til gjennomføring, bygge en revy/program/kabaret med ulike innslag og veksling i innslagene sketsjer, monologer, musikalske nummer m.m. produksjon og scenografi.

Arbeidsform:
Opplæringen ledes av en instruktør, forelesning, gruppearbeid og praktiske øvelser, med vekt på deltakernes eget arbeid og ideutvikling.

Problemstillinger:
Hvordan jobber vi med oss selv for å bli gode underholdere?

3. samling
TmL: 6
Tema:
Oppsetting og fremføring av en revy

Stikkord:
Finpusse et nummer og en karakter og gjennomføre dette på en fremføring, Finpusse de ulike innslag og veksling i innslagene, sketsjer, monologer og musikalske nummer m.m. produksjon, scenografi, kostymer og andre sider ved revyproduksjonen er klart for fremvisning.

Arbeidsform:
Opplæringen ledes av en instruktør, med vekt på deltakernes eget arbeid og ideutvikling. Deltakerne spiller forestillingen.

Problemstillinger:
Hva må vi tenke spesielt på når vi skal stå på scenen?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Vi trenger penger til matiell til bruk under revyen.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

En som virkelig kan noe om dette og har holdt på med dette i mange år.

Utfyllende opplysninger

Vi er en gruppe 4Here på 7 stykker, som har valgt Revy Ekstemsport for pyser som oppgave for dette 4H året. I 4H har man en oppgave som skal gjennomføres hvert år og må bli godtkjent. Dette er det siste året vårt i 4H og vi vil da gjør noe litt mer ut av 4H oppgaven. Målet vårt er å lære mye om revy og klare å sette opp en revy på egenhånd. Vi tenker vi skal framføre revyen påtilstelninger som høstfesten til Rokke 4H.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.