1211 Lær å smi

Godkjent for 8–24 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lær å smi enkle bruksgjenstander som knivblad og verktøy osv.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som er interressert i å lære å smi

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Historikk og tradisjon

Stikkord:

 • Hvordan ble smiteknikken oppdaget og brukt i praksis.
 • Hvorfor smi?

Arbeidsform:

 • Gjennomgang teori; hva er smiing?
 • Gjennomgang av kurset.

Problemstillinger:

 • Hvorfor begynte menneske å smi.
 • Valg av arbeidsform frem til ferdig produkt.
 • Hva forventes av den enkelte etter endt kurs?

2. samling
TmL: 3
Tema:
Materialvalg

Stikkord:
Velge material (metall) til de produkt som skal lages på kurset.

Arbeidsform:
Forme, skjære til emne til de produkt som skal lages.

Problemstillinger:
Valg av metall som kan brukes til de forskjellige produkt.

3. samling
TmL: 3
Tema:
Varmebehandling, esse, brensel

Stikkord:

 • Bruk av esse.
 • Varmebehandling av metall.
 • Mekaniske egenskaper hos metall.

Arbeidsform:
Gjennomgang av forskjellige esser, varmebehandling av forskjellige metaller.

Problemstillinger:

 • Bruk av forskjellige esser.
 • Bruk av steinkull, trekull, smikull, smikoks.
 • Blåsebelg, røykavtrekk.
 • Hva skjer ved feil i varmebehandling?

4. samling
TmL: 3
Tema:
Valg av verktøy.

Stikkord:
Smiverktøy, ambolt, skrustikke.

Arbeidsform:
Bruk av riktig verktøy til de forskjellige materialer.

Problemstillinger:
Bruk av riktig verktøy til de forskjellige material og metaller, konskvenser av feil bruk.

5. samling
TmL: 3
Tema:
Herding (Lønning)

Stikkord:
Herdetemperatur, oppvarming til herding, herdetid, kjøling.

Arbeidsform:
Varme opp forskjellige metall og nedkjøling for herding.

Problemstillinger:

 • Oppvarming til herding, nedkjølingstid, forskjellige kjølemedier.
 • Lære hva som skjer med metall ved korrekt herding og ved feil herding.

6. samling
TmL: 3
Tema:
Grunnleggende smiøvinger

Stikkord:

 • Grunnleggende øvinger i ulike smiteknikker.
 • Bruk av verktøy og utstyr.

Arbeidsform:
Smi enkle ting som kniver, skjøter, splitter, ringer og kroker.

Problemstillinger:

 • Smiing med stål av forskjellige kvaliteter tilpasset de forskjellige teknikker og forskjellige dimensjoner.
 • Håndtering av verktøy og utstyr.

7. samling
TmL: 3
Tema:
Sliping

Stikkord:
Slipeteknikk, verktøy og grad av korning.

Arbeidsform:
Lage en form på eggen, vinkel på eggen og bruk av slipeverktøy.

Problemstillinger:
Riktig form på eggen, riktig slipevinkel, riktig bruk av slipeverktøy og bryning.

8. samling
TmL: 3
Tema:
Ferdig produkt

Stikkord:
Evaluering av ferdig produkt.

Arbeidsform:
Gjennomgang av produktet, valgt arbeidsmetode og materialvalg.

Problemstillinger:

 • Hva ble resultatet?
 • Er produktet som forutsatt ( I ht. planlegging)?
 • Ble det brukt rett material, oppvarming, smiteknikk og herding?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne

 • Kunsten å smi, Håvard Bergland. ISBN 82-05-27442-8

For lærer/instruktør:

 • Kunsten å smi, Håvard Bergland. ISBN 82-05-27442-8.
 • Knivsmeden, Håvard Bergland. ISBN 82-00-40440-4.
 • Knivboken, Jakub Heinesen. 91-534-2452

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Faglært smed og blikkenslager.

Lærer på kurset er Stian Sollid; Kilen smie og blikkenslagerverksted.
Se bilde på: njff.no/kviteseid

Avsluttende prøve/eksamen

Gjennomgang av utført smiarbeid.
Evaluering av kurset ( utført av deltakere) med evelueringsskjema.