1211 Lær å smi

Mål:

Lær å smi enkle bruksgjenstander som knivblad og verktøy osv.

Målgruppe:

Alle som er interressert i å lære å smi

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 4 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Litteratur er vanskelig å finne. Viser til litteraturliste bakerst i studieplanen.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Historikk og tradisjon

Stikkord:

Hvordan ble smiteknikken oppdaget og brukt i praksis. Hvorfor smi?

Arbeidsform:

Gjennomgang teori; hva er smiing? Gjennomgang av kurset.

Problemstillinger:

Hvorfor begynte menneske å smi.
Valg av arbeidsform frem til ferdig produkt.
Hva forventes av den enkelte etter endt kurs?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Materialvalg

Stikkord:

Velge material (metall) til de produkt som skal lages på kurset.

Arbeidsform:

Forme, skjære til emne til de produkt som skal lages.

Problemstillinger:

Valg av metall som kan brukes til de forskjellige produkt.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Varmebehandling, esse, brensel

Stikkord:

Bruk av esse. Varmebehandling av metall. Mekaniske egenskaper hos metall.

Arbeidsform:

Gjennomgang av forskjellige esser, varmebehandling av forskjellige metaller.

Problemstillinger:

Bruk av forskjellige esser.
Bruk av steinkull, trekull, smikull, smikoks.
Blåsebelg, røykavtrekk.
Hva skjer ved feil i varmebehandling?

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Valg av verktøy.

Stikkord:

Smiverktøy, ambolt, skrustikke.

Arbeidsform:

Bruk av riktig verktøy til de forskjellige materialer.

Problemstillinger:

Bruk av riktig verktøy til de forskjellige material og metaller, konskvenser av feil bruk.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Herding (Lønning)

Stikkord:

Herdetemperatur, oppvarming til herding, herdetid, kjøling.

Arbeidsform:

Varme opp forskjellige metall og nedkjøling for herding.

Problemstillinger:

Oppvarming til herding, nedkjølingstid, forskjellige kjølemedier.
Lære hva som skjer med metall ved korrekt herding og ved feil herding.

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Grunnleggende smiøvinger

Stikkord: Grunnleggende øvinger i ulike smiteknikker. Bruk av verktøy og utstyr.

Arbeidsform:

Smi enkle ting som kniver, skjøter, splitter, ringer og kroker.

Problemstillinger:

Smiing med stål av forskjellige kvaliteter tilpasset de forskjellige teknikker og forskjellige dimensjoner.
Håndtering av verktøy og utstyr.

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Sliping

Stikkord:

Slipeteknikk, verktøy og grad av korning.

Arbeidsform:

Lage en form på eggen, vinkel på eggen og bruk av slipeverktøy.

Problemstillinger:

Riktig form på eggen, riktig slipevinkel, riktig bruk av slipeverktøy og bryning.

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Ferdig produkt

Stikkord:

Evaluering av ferdig produkt.

Arbeidsform:

Gjennomgang av produktet, valgt arbeidsmetode og materialvalg.

Problemstillinger:

Hva ble resultatet?
Er produktet som forutsatt ( I ht. planlegging)?
Ble det brukt rett material, oppvarming, smiteknikk og herding?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kunsten å smi, Håvard Bergland. ISBN 82-05-27442-8

Krav til lærer/instruktør:

Faglært smed og blikkenslager.
Lærer på kurset er Stian Sollid; Kilen smie og blikkenslagerverksted.
Se bilde på: njff.no/kviteseid

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Kunsten å smi, Håvard Bergland. ISBN 82-05-27442-8.
Knivsmeden, Håvard Bergland. ISBN 82-00-40440-4.
Knivboken, Jakub Heinesen. 91-534-2452-2

Opplegg for evaluering:

Gjennomgang av utført smiarbeid.
Evaluering av kurset ( utført av deltakere) med evelueringsskjema.