1210 Swingkurs

Godkjent for 4–9 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å danse 6-takts swing med ulike turer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H-ere fra Buskerud og Vestfold som deltar på Storkurs

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Lære grunnleggende dansetrinn

Stikkord
Takt, grunntrinn.

Arbeidsform og gjennomføring
To instruktører fra Hallingdal swingklubb instruerer. Guttene lærer sine trinn og jentene lærer sine trinn. Samdans etterhvert.

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Lære ulike "turer".

Stikkord
Samdans.

Arbeidsform og gjennomføring
Danse sammen to og to. Bytte partner med jevne mellomrom slik at alle danser med alle.

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Repetere alle turene man har lært, få dansetrening til musikk med ulikt tempo. Lære noen spenstige triks!

Stikkord
Danseglede.

Arbeidsform og gjennomføring
Danse to og to. Bytte partner med jevne mellomrom slik at alle danser med alle.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Gode dansesko

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjente swinginstruktører fra Hallingdal swingklubb. De er mye brukt i 4H-sammenhelng tidligere, vi er svært godt fornøyd.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.