1210 Swingkurs

Mål

Lære å danse 6-takts swing med ulike turer.

Målgruppe

4H-ere fra Buskerud og Vestfold som deltar på Storkurs

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

20

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Lære grunnleggende dansetrinn

Stikkord

Takt, grunntrinn.

Arbeidsform og gjennomføring

To instruktører fra Hallingdal swingklubb instruerer. Guttene lærer sine trinn og jentene lærer sine trinn. Samdans etterhvert.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Lære ulike "turer".

Stikkord

Samdans.

Arbeidsform og gjennomføring

Danse sammen to og to. Bytte partner med jevne mellomrom slik at alle danser med alle.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Repetere alle turene man har lært, få dansetrening til musikk med ulikt tempo. Lære noen spenstige triks!

Stikkord

Danseglede.

Arbeidsform og gjennomføring

Danse to og to. Bytte partner med jevne mellomrom slik at alle danser med alle.

Krav til lærer/instruktør

Godkjente swinginstruktører fra Hallingdal swingklubb. De er mye brukt i 4H-sammenhelng tidligere, vi er svært godt fornøyd.