121 Drive et fylkeslag

Godkjent for 8–10 timer  |  4–25 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne ha lært seg hvordan de skal drive et mer aktivt og selvstendig fylkeslag, med fokus på å være selvgående og kunne føre mest mulig av driften uten hjelp. Deltakerne får innsikt og kunnskap i følgende emner: - økonomi. - lokallagsoppfølging. - politisk arbeid. - aksjonsmetoder.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Fylkeslagets aktive medlemmer er kursets målgruppe. Alle medlemmer inviteres, og medlemmer av fylkesstyret eller lokallagsstyrer inviteres spesielt.

Innhold

Kurset vil inneholde skoleringer og oppgaver rundt følgende:

  • økonomi (hvordan budsjettere, føre regnskap og søke penger)
  • lokallagsoppfølging (hvordan skape og opprettholde lokal aktivitet)
  • politisk saksarbeid (hvordan finne informasjon om og vinne en sak)
  • aksjonsmetoder (hvordan få mes mulig oppmerksomhet rundt en sak)

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Instruktørene opererer med powerpoint-presentasjoner, og deler ut ark til deltakerne med nyttig informasjon for ettertiden.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Gruppearbeid

Krav til lærer/instruktør

Instruktørene må ha erfaring med og kjenne godt til flere ledd i organisasjonen, for å vite forholdet mellom leddene og kunne fortelle hvordan man får mest ut av sitt arbeid.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.