121 Drive et fylkeslag

Godkjent for 8-10 timer  |  5-25 deltakere

Mål, læringsmål

Etter kurset skal deltakerne ha lært seg hvordan de skal drive et mer aktivt og selvstendig fylkeslag, med fokus på å være selvgående og kunne føre mest mulig av driften uten hjelp. Deltakerne får innsikt og kunnskap i følgende emner: - økonomi. - lokallagsoppfølging. - politisk arbeid. - aksjonsmetoder.

Målgruppe og forkunnskaper

Fylkeslagets aktive medlemmer er kursets målgruppe. Alle medlemmer inviteres, og medlemmer av fylkesstyret eller lokallagsstyrer inviteres spesielt.

Kursinnhold

Kurset vil inneholde skoleringer og oppgaver rundt følgende:
- økonomi (hvordan budsjettere, føre regnskap og søke penger)
- lokallagsoppfølging (hvordan skape og opprettholde lokal aktivitet)
- politisk saksarbeid (hvordan finne informasjon om og vinne en sak)
- aksjonsmetoder (hvordan få mes mulig oppmerksomhet rundt en sak)

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Forelesning
  • Gruppearbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Instruktørene må ha erfaring med og kjenne godt til flere ledd i organisasjonen, for å vite forholdet mellom leddene og kunne fortelle hvordan man får mest ut av sitt arbeid.

Læringsressurser

Instruktørene opererer med powerpoint-presentasjoner, og deler ut ark til deltakerne med nyttig informasjon for ettertiden.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.