1209 Feltsøk

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi elevene teoretisk og praktisk kunnskap slik at de kan planlegge og gjennomføre et feltsøk for aktivisering og for konkurranse.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å aktivisere hunden sin med søk av gjenstander og ekvipasjer og som ønsker å starte i NBF sitt bruksprogram.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Teori Feltsøk + praksis

Stikkord
Hva er Feltsøk. Utstyr. Legging av gjenstadner i feltet. Merking og tråkking av feltet. Påvirkning, forsterkning. Hvordan skal vi oppføre oss under feltsøket? Bruk av vind.
Alle får prøve med egen hund. Instruktør gir veiledning. Alle ser på hver enkelt hund og får veiledning på hva som skjer og hvorfor.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesing m/overhead og tavle evnt pc som hjelpemiddel. Spørsmål og diskusjon. Demonstrasjon. Instruksjon og praktisk trening m/veiledning

Problemstillinger
Legging av gjenstander i feltet. Merking og tråkking av felt. Påvirkning, forsterknin. Hvordan skal vi oppføre oss under feltsøket? Bruk av vind.

2. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Feltsøk praksis

Stikkord
Fortsette fra dagen før, alle får prøve med egen hund. Instruktør gir videre veiledning. Alle ser på hver enkelt hund og får veiledning i hva som skjer og hvorfor. Løse evnt problemer.

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon. Praktisk trening m/veiledning.

Problemstillinger
Sjekke hver enkelt ekvipasje og gi råd for videre trening.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Din hund og din hund II av Svein Jærverud. Uppletande av Inki Sjøsten.
Aktuell literatur til støtte for kursleder samme som for deltakere.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktør trinn I, II, III. Eller som har konkurrert i bruks.

Utfyllende opplysninger

Eget helgekurs