1208 Årsmøtegjennomgang

Mål:

Lære opp utsendingene til 4H Buskerud sitt årsmøte hvordan et årsmøte fungerer, og engasjere de i sakene som skal tas opp

Målgruppe:

4H-medlemmer som skal på årsmøtet

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

  • Årsmøte.
    -Taleteknikk og regler for årsmøtet.
    -Årsmøtesaker.
    -Organisasjonskunnskap.

Stikkord:

Gjennomgang av et årsmøte. Se på dagsordenen, gå gjennom punkt og for punkt. Kort om; årsmelding og regnskap, handlingsplan og budsjett.

Arbeidsform:

Gruppearbeid, diskusjon,

Problemstillinger:

Hvordan skal saker tas opp på årsmøtet? Hva skal 4H Buskerud jobbe med kommende år? Hvordan er saken bygget opp? Hvem har fremmet den? Hvordan er innstillingen? Snakk litt om hvordan man fremmer en sak til et årsmøte, hvilke saker er det man tar opp, hva er ”meningen” med saken? Hvordan kan man best mulig overtale noen til å mene det samme som deg? Kort om valgreglene. Standardsakene i et årsmøte, hva må med?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Årsmøtepapirer

Krav til lærer/instruktør:

Har god organisasjonskunnskap og har deltatt på opplæring gjennom 4H tidligere.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Åramøtepapirer

Opplegg for evaluering:

Årsmøtet