1208 Årsmøtegjennomgang

Godkjent for 4–8 timer  |  4–50 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære opp utsendingene til 4H laget sitt årsmøte hvordan et årsmøte fungerer, og engasjere de i sakene som skal tas opp

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H-medlemmer som skal på årsmøtet

Innhold

TmL: 8
Tema:
Årsmøte.

 • Taleteknikk og regler for årsmøtet.
 • Årsmøtesaker.
 • Organisasjonskunnskap.

Stikkord:
Gjennomgang av et årsmøte. Se på dagsordenen, gå gjennom punkt og for punkt. Kort om; årsmelding og regnskap, handlingsplan og budsjett.

Arbeidsform:
Gruppearbeid, diskusjon,

Problemstillinger:

 • Hvordan skal saker tas opp på årsmøtet?
 • Hva skal 4H laget jobbe med kommende år?
 • Hvordan er saken bygget opp?
 • Hvem har fremmet den?
 • Hvordan er innstillingen?
 • Snakk litt om hvordan man fremmer en sak til et årsmøte, hvilke saker er det man tar opp, hva er ”meningen” med saken?
 • Hvordan kan man best mulig overtale noen til å mene det samme som deg?
 • Kort om valgreglene. Standardsakene i et årsmøte, hva må med?

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Årsmøtepapirer

For lærer/instruktør:
- Åramøtepapirer

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Har god organisasjonskunnskap og har deltatt på opplæring gjennom 4H tidligere.