1206 Økologisk kjøkkenhage

Godkjent for 8–11 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Skape interesse for å dyrke eigne grønsaker. Mindre plen, meir sjølvdyrka grønsaker og potet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å dyrke eigne grønsaker og poteter med minst muleg kunstgjødsel og sprøytemiddel og som ser at jorda bør, og kan brukast til meir enn berre plen og blomster

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Jord og jordarbeiding. Økologisk dyrking av grønsaker og poteter.

Stikkord
Korleis koma i gang? Kva må ein tenkja gjennom før ein går i gang med såing? Såtidspunkt?

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesing av forsker som driv med økologisk hagebruk

Problemstillinger
Kva må til for å lykkast? Kvifor økologisk? Kvifor har våre tidlegare forsøk på grønsakdyrking vore meir eller mindre mislykka?

2. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Kva har vi gjort sidan sist? (såing, spiring, osb.)

Stikkord
Kan vi dra nytte av kvarandre? Kanskje vi kan bytte små planter.

Arbeidsform og gjennomføring
Samtale, dele erfaringar under leiing av nokon som har dyrka sine eigne grønsaker i mange år og som har lykkast

Problemstillinger
Korleis unngår vi sjukdom og skadedyr i kjøkkenhagen?

3. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 2
Tema
Besøke ein økologisk demonstrasjonshage

Stikkord
Befaring på forsøksgard. Få inspirasjon til vidare arbeid.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning og samtale med den som var forelesar på første kurskvelden og som driv forskning og dyrking av økologiske grønsaker

Problemstillinger
Arbeidet vidare i kjøkkenhagen. Kva tabbar vi må unngå? Korleis vi held ugraset i sjakk? Kva vi må gjera for å unngå sjukdommar og skadedyr?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

"Økologisk hagebruk" av Kirsty McKinnon m.fl.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Avsluttende prøve/eksamen

På sjema etter at kurset er avslutta