1203 Årsmøteseminar

Godkjent for 8–12 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerne skal vite hva et årsmøte er og hvorfor vi har det.
Deltakene skal lære å argumentere og lære teknikker for dette.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer og voksne i 4H

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Bli kjent med gruppen og årsmøte

Stikkord
Introduksjon: Hvem er jeg, hvorfor står jeg her? Hva skal vi igjennom i dag? Iintroduser også spørsmålsposen.
Bli kjent; navnelek og riste litt løs med energizer.
Forventninger til dagen og regler (eks. ingen mobiltelefoner, folk må komme tidsnok, de må selv komme med reglene, hvis de mangler noen vesentlige tar jeg de frem.
Årsmøte hva er det, og hvorfor har vi det? Refleksjon 1 min, summegruppe 1 min, fremføring.
Gjennomgang av et årsmøte. Se på dagsordenen, gå gjennom punkt og for punkt.
Til slutt; innlegg, replikk, delegat, observatør osv…

Arbeidsform og gjennomføring
Summegruppe, øvelser, informasjon/forelesning

Problemstillinger
Bli kjent med hverandre?
Hva er ditt mål for kurset?

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Innføring i saksdokumenter og argumentasjon

Stikkord
Energizer.
Ta frem en sak og gå gjennom denne.
Summegruppe (2 og 2) kom frem til hva saken gjelder, hva er ”meningen” med saken?
Argumentasjon: Luftballongen og norge i krig, argumenter for hvorfor akkurat du skal bli med?
Øve på å argumentere for/ imot en sak. Grupper på 3, gruppen har 20 minutter på å komme med 3 motargumenter og 3 argumenter for saken som er lagt på bordet.

Arbeidsform og gjennomføring
Summegruppe, øvelser, informasjon/forelesning.

Problemstillinger
Hvordan er saken bygget opp? Hvem har fremmet den? Hvordan er innstillingen? Snakk litt om hvordan man fremmer en sak til et årsmøte, hvilke saker er det man tar opp, hva er ”meningen” med saken?

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Øving på argumentasjon

Stikkord
Energizer.
Spørsmål i plenum, hvordan kan du best mulig overtale noen til å mene det samme som deg?
Gå gjennom noen enkle ”lobbystrategier” i henhold til tips til argumentasjon og retorikk (kiss).
Gå gjennom en øvelsen; "den fryktede talerstolen".
Egenrefleksjon 2 min: Vi har valget i dag om vi skal ha epler eller pære til lunsj. Du skal prøve å få de andre i gruppen til å velge det samme som du argumenterer for. Etter egenrefleksjonen, del gruppen i to, den ene siden skal argumentere for epler, den andre for pærer. ALLE skal opp (1 minutt hver, jeg tar tiden).
Evaluering av gruppen som helhet (ikke gå på enkeltperson), hvordan klarte vi oss? Hvordan argumenterte vi? Forholdt vi oss til det som vi gikk gjennom? Repeter tipsene til argumentasjon og påvirkning.

Arbeidsform og gjennomføring
Summegruppe, øvelser, informasjon/forelesning.

Problemstillinger
Hvordan kan du best mulig overtale noen til å mene det samme som deg?

4. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Øving på argumentasjon.

Stikkord
Hente frem de argumentene som vi lagde i gruppen tidligere, og bruke de til å diskutere en sak til årsmøtet.
Del gruppen i 2, halvparten er for, andre halvparten er mot.
Alle i gruppen skal presentere for/motargumentene de har til gruppen. De skal så finne de 3 beste argumentene og bestemme hvilken som skal fremføres på talerstolen, i hvert fall en fra hver gruppe skal frem på talerstolen.
Evaluer hverandres motargumenter. Hvem ville skiftet side? – ta de med ut på golvet i grupper, de skal stille seg i en for, usikker, motgruppe. Hvis noen har skiftet side spør hvorfor osv…

Arbeidsform og gjennomføring
Summegruppe, øvelser, informasjon/forelesning

Problemstillinger
Hvordan kan man best mulig overtale noen til å mene det samme som deg?

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Standardsakene i et årsmøte.

Stikkord
Standardsakene i et årsmøte, hva må med? Kort om; årsmelding og regnskap, handlingsplan og budsjett. Mer om valg.

Arbeidsform og gjennomføring
Summegruppe, øvelser, informasjon/forelesning.

Problemstillinger
Hva er sakene man alltid må ha med på et årsmøte (nevn da også at det ikke er tenkt på valg av referent osv)?
Ta frem årsmeldingen – forklar hva denne er og hvordan regnskapet er satt opp.
Se igjennom litt av årsmelding og hvordan den er blitt lagt opp? Hvem skriver den, rapporterer? Osv. Nevn bare kort noe om regnskap.
Handlingsplan (aktivitetsplanen) ta denne frem og be de andre om å ta denne frem. Hvor mange har skrevet en handlingsplan før? Ligner denne aktivitetsplanen på den dere har i deres klubber? Hva bør stå i en handlingsplan? Hvorfor har man handlingsplan?
Hvis du har tid: Gruppearbeid 4 i hver gruppe (erfaringsutveksling i henhold til aktivitetsplan i lokale klubber).
Hvordan påvirke en aktivitetsplan?
Kort om budsjett.
Valg: Kort om valgreglene.
Spør i plenum hvilke folk man trenger i et styre? Sammensatt team, tenke på spredning, alder, geografi, kjønn, erfaring osv.

6. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Veien videre (strategi), spørsmålsposen, oppsummering, og avklaring av forventningene, har vi oppnådd det som vi forventet?

Stikkord
Energizer.
Veien videre.
En liten øvelse der alle får utdelt så mange post its de kan skrive på.
På hver lapp skal de skrive hvordan de vil at organisasjonen skal se ut eller hva den skal jobbe med om 10 år.
Gå kjapt gjennom lappene, de samles inn og gis til en person, for eventuell videre behandling.
Gå gjennom og se om det er noe i spørsmålsposen, hvis ikke så kan du spørre i plenum.
Evaluering.
Spør plenum hva vi har vært igjennom i dag, gi en oppsummering av de viktigste tingene.

Arbeidsform og gjennomføring
Summegruppe, øvelser, informasjon/forelesning, evaluering.

Problemstillinger
Hvordan vil vi at 4H skal se ut om 10 år?
Avklaring av forventningene vi gjorde i begynnelsen og reglene, har vi klart å holde oss til de?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Egnede lokaler

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold