1201 Aspirantlederkurs

Godkjent for 8–12 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære om apirantlederens oppgaver, som hvordan bli kjent med aspirantene, skrive en årsplan for aspirantgruppa, hjelpe aspirantene med 4H-prosjektet deres, aktivere aspirantene med ulike aktiviteter og leker.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle 4H-ere

Innhold

1. samling
TmL: 5
Tema:
Bli kjent. Hvem er jeg? Hvem er kursdeltagerne? Blikjentleker.

Stikkord:
Avisleken. Hva er du flink til? Hva har vi til felles? Still dere på rekke uten å snakke. Liker du naboen din? Bytte plass. Bytte navn. Fleip eller fakta?

Arbeidsform:
Praktiske øvelser og informasjon/forelesning.

Problemstillinger:
Hvordan lære navnene til hverandre. Hvordan bli kjent med hverandre? Hvordan tørre å slippe seg løs? Hvordan ha det gøy og bli trygg på de rundt seg? Hva er ditt mål med kurset?

2. samling
TmL: 4
Tema:
Hva er aspirantlederens oppgave? Hva gjør en aspirantleder? Erfaringsutveksling – Hvordan var det å være aspirant selv? Gode/Dårlige opplevelser.

Stikkord:
Gå gjennom arbeidshefte, og se på de ulike oppgavene/utfordringene. Samarbeide i lag, og lage en collage sammen.

Arbeidsform:
Forelesning og idéutveksling.

Problemstillinger:
Hvilke oppgaver kan en aspirantleder ha, og hva gjør den?

3. samling
TmL: 3
Tema:
Repetisjon og evaluering. Repetisjon av hva som er deres oppgaver. Hva har medlemmene lært? Hva er en aspirant leder? Hvilke oppgaver er viktigst? Er de fornøyde med kurset?

Stikkord:
Nå som vi har blitt litt kjent, avslutter med en lek som går ut på å finne noe positivt om hverandre. Noe som en kan ha med seg hjem som et minne. Positive ting; alle får en tallerken med tau på/evnt ark som hegner på ryggen. Alle går rundt og skriver positive ting om hverandre på tallerkenen. Når tiden er ute/alle er ferdige, får alle lese sin tallerken som de kan ta med hjem.

Arbeidsform:
Samtale og praktisk øvelse.

Problemstillinger:
Hva har vi lært i løpet av kurset? Hva har vi gått igjennom? Hva kan forbedres?
Klagemur er en plakat som henger oppe under hele kurset, hvor alle kan skrive ting som du vil forbedre med kurset, som du opplever under veis.
Skrytevegg er en plakat som henger oppe under hele kurset hvor alle kan skrive ting som en har og er bra med kurset underveis.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Aspirantleder hefte fra 4H
- Den store/lille Klemmeboka
- Evt. noe av det som står under lærer og instruktør

For lærer/instruktør:
- Aspirantleder heftet
- Litt om meg selv og andre
- Mer om meg selv og andre
- Den lille og store klemmeterapeutboka
- Mobb stopp
- Trygg og tilstede
- Skapende samtaler
- Friluftsliv og helse

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Klagemur & skrytevegg, samt skjema.

Avsluttende prøve/eksamen

Klagemur & skrytevegg, samt skjema.