1198 Elgjakt

Godkjent for 8–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset har til hensikt å introdusere ferske jegere til jakt på storvilt.
* Målet er at deltakerne skal få innblikk i vanlige norske jaktformer som løshundjakt, bandhundjakt, postering, lokking og smygjakt.
* Deltakerne vil ha mulighet for å felle elg under kurset.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom og ferske jegere.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Sikkerhet på jakt, kontrollskyting av våpen.

Stikkord
Sikkerhet, skyting, holdninger.

Arbeidsform og gjennomføring
Samling på skytebane. Felles gjennomgang av sikkerhetsregler under jakt og skyting. Prøveskyting av våpen for at instruktørene skal kunne vurdere innskyting samt elevens våpenhåndtering.

Problemstillinger
Vurdere elevens grunnkunnskaper og holdninger til sikkerhet. Skikkethet for videre kursdeltakelse?

2. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Praktisk jakt i jaktlag.

Stikkord
Postering, bandhunddrev, løshunddrev, smygjakt, lokking, utvomming, flåing, grovpartering

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jakt med veiledning av instruktør. Elevene bør bytte instruktør i løpet av dagen for å kunne prøve ulike jaktformer. Ved eventuell felling vil alle kunne samles for å delta på utvomming og flåing.

Problemstillinger
Skuddavstand, skytevinkler, arts- og kjønnsbestemmelse, sikkerhet, bekledning, oppførsel på post, samband.

3. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Praktisk jakt i jaktlag

Stikkord
Postering, bandhunddrev, løshunddrev, smygjakt, lokking, utvomming, flåing, grovpartering

Arbeidsform og gjennomføring
Samme som 2. samling. Sørg for rullering slik at alle får prøvd ulike jaktformer

4. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Praktisk jakt i jaktlag, oppsummering av kurset

Stikkord
Postering, bandhunddrev, løshunddrev, smygjakt, lokking, utvomming, flåing, grovpartering

Arbeidsform og gjennomføring
Samme som 2. samling. Sørg for rullering slik at alle får prøvd ulike jaktformer

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Jegerprøveboka

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Lang erfaring fra elgjakt, samt evne til å kunne formidle kunnskap på en god måte. Noen av instruktørene må ha hund, og det må være minst en godkjent ettersøksekvipasje blandt instruktørene. Minst en av instruktørene må kunne være standplassleder på skytebanen.

Avsluttende prøve/eksamen

Daglig evaluering etter endt jakt. Felles overnatting på hytte eller sæter gir mulighet for diskusjoner på kveldene.
Evalueringssjema sendes deltakerne etter endt kurs.
Opplegget ble gjennomført som en prøveordning av Gausdal JFF i 2011 i samarbeid med Oppland JFF, Norges JFF, Norsk Fjellstyresamband og Gausdal Fjellstyre. Se www.gjff.no Ungdomsutvalget for mer info.

Utfyllende opplysninger

Kurset gjennomføres med nødvendig antall lokale instruktører med lang erfaring fra ulike jaktformer. Kurset gjennomføres i samarbeid med rettighetshaver som sørger for å sette av et eget jaktterreng for kurset, samt gi fellingstillatelse på elg.
Kurset legges opp som en helgesamling med oppstart på skytebanen torsdag ettermiddag og praktisk jakt fredag, lørdag og søndag. Antall deltakere begrenses av antall instruktører. Maks 2 elever pr. instruktør. Hundeførere bør kun ha med en elev hver.