1197 Ettersøk- jakt og sporing- skadet hjortevilt.

Godkjent for 8–24 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerne skal få innsyn i ettersøksjakt av skadet hjortevilt som jaktform.
Videre skal hund/fører (ettersøksgruppen) gjennom praktisk sportrening trene hunden frem mot -Prøve som godkjent ettersøkshund for hjortevilt.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jegere med hunder som ønsker å bli godkjent ettersøksekvipasje for ettersøk på skadet hjortevilt.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Presentasjon av instruktører og deltagere. Gjennomgang av kursprogramm og materiell. Inføring i ettersøksjakt og sporing. Relevante lover og regler.

Stikkord
Kursgjennomgang, ettersøksjakt, skadet vilt, krav til ettersøksgrupper(fører og hund), relevante lover og regler.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning, diskusjon, demonstrasjon av utstyr.

Problemstillinger
Gjennomgang av kurs, måltema og gjennomføring. Årsaker til skadet vilt, legale krav til ettersøksgrupper (fører og hund), ettersøkshundens egenskaper.

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Ettersøkshunden-egenskaper og opplæring. Skadeskyting. Organisering og gjennomføring av ettersøk.

Stikkord
Ettersøkshunden for hjortevilt. Grunnleggende lydighetstrening. Opplæring i sporing. Skadeskyting-Skuddtegn-Skuddplassobservasjoner. Organisering av ettersøk.
Utstyr for gjennomføring av ettersøk

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Sporopplæring-praksis.

Stikkord
Kartlegging av individuelle etersøksgrupper. Legging av spor.

Arbeidsform og gjennomføring
Kartlegge erfaringsnivå til ettersøksgruppene. Praktisk sporlegging av blodspor med ettersøksgruppe og instruktør.

Problemstillinger
Demonstrering av sporlegging med blod. Legging av enkelt spor. Sporing med hund. Evaluering av gjennomføring. Forslag til "hjemmelekse"

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Sporopplæring og trening.

Stikkord
Legging av merket spor. Sporing med hund.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk sporlegging av blodspor med ettersøksgruppe og instruktør. 1 instruktør dekker 3 deltagere. Deltagerne legger sporet for hverandre under veiledning av instruktør.1 gruppe går spor av gangen med 2 andre deltagerobservatører.

Problemstillinger
Oppsummering av egentrening siden sist. Basert på erfaring fra forrige samling og egentrening øke vanskelighetsgrad noe med økt lengde. "Hjemmelekse"

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Sportrening.

Stikkord
Legging av merket spor, sporing med hund.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk sporlegging av blodspor med ettersøksgruppe og instruktør.

Problemstillinger
Oppsummering av egentrening siden sist. Basert på erfaring fra tidligere øke vanskelighetsgrad med lengde og 2 vinkler. Spor legges på variabelt tereng.

6. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Sportrening.

Stikkord
Legging av spor, sporing med hund.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk sporlegging og sporing på blodspor med ettersøksgruppe og instruktør.

Problemstillinger
Oppsummering av egentrening. Middels vanskelighetsgrad med vinkler, avhopp i variabelt terreng.

7. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Sportrening. Umerket spor.

Stikkord
Legging av umerket spor, sporing med hund etter min 12 timer.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk sporlegging og sporing på blodspor med ettersøksgruppe og instruktør.

Problemstillinger
Oppsummering av egentrening. Øke vanskelighetsgrad med vinkler, avhopp i variabelt terreng.

8. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Sportrening. Skuddtegn og skuddplassobservasjoner.

Stikkord
Legging av umerket spor, sporing med hund. Skuddtegn, skuddplassobservasjoner.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk demonstrasjon - skuddtegn og skuddplassundersøkelser.

Problemstillinger
Skuddreaksjon av vilt og skuddplassundersøkelser. Vurdere skadeskytingsituasjonen. Forslag til gjennomføring av ettersøk.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Relevante bøker i forbindelse med ettersøksjakt og sporing av hjortevilt, NJFF hefte -Fra hvalp til ettersøkshund-.
NJFF hefte -Fra hvalp til ettersøkshund-, NJFF lysbildepresentasjon - Ettersøksjakt og sporing.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

NJFF ettersøksinstruktør. Erfaring fra jakt på hjortevilt og praktisk ettersøkssporarbeid

Avsluttende prøve/eksamen

Bruk av N&M evalueringskjema

Utfyllende opplysninger

Kurset er lagt opp over 8 kvelder a. 3 timer 1 gang i uka. De 2 første kveldene tar for seg ettersøksjakt og teoretisk bakgrunn for sportrening av hund