1192 Valpekurs

Godkjent for 6–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi hundeeierne innsikt i valpens behov og miljøets betydning for at valpen skal utvikle seg til et harmonisk og omgjengelig dyr for eier, familie og samfunn.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Valpeeiere

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema: Grunnleggende informasjon
Stikkord: Hundens utvikling, miljøtrening, forutsetninger, grunnleggende trening, dagligdagse problemer, kommunikasjon, utvikling, hvordan lære inn en kommando, hverdagsstell m.m
Arbeidsform og gjennomføring: Teoretisk undervisning
Problemstillinger: Hvilke stadier er hunden i? Hvilket stell trenger hunden? Hvordan skal jeg få hunden til å gå pent i bånd? Hvordan lære hunden sitt? Hvordan kommunisere med hunden og hvordan kommuniserer den med andre hunder?

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema: Hverdagslydighet
Stikkord: Ulike øvelser som er nyttige å lære den første tiden av valpens liv. Innkalling, berøring av andre enn eiere, hilse pent på mennesker, gå forbi hunder uten å måtte hilse, innkalling, lek m.m
Arbeidsform og gjennomføring: Praksis + teori
Problemstillinger: Hvilken rase har du? Hvordan lære inn kontakt, sitt, innkalling og forbipassering av andre hunder?

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema: Lekutvikling
Stikkord: Ulike typer for lek, ulike raser, bruke seg selv i leken, lek som belønning
Arbeidsform og gjennomføring: Praksis + teori
Problemstillinger: Hvordan leker jeg med hunden? Hvordan bruke seg selv i leken? Hva liker hunden min? Hvordan bruke lek som belønning? Hunden kommer ikke tilbake med leken, hva gjør jeg?

4. samling
Timer med lærer: 2
Tema: Hverdagslydighet
Stikkord: Ulike øvelser som er nyttige å lære den første tiden av valpens liv. Innkalling, berøring av andre enn eiere, hilse pent på mennesker, gå forbi hunder uten og måtte hilse, innkalling, lek m.m
Arbeidsform og gjennomføring: praktisk + teori
Problemstillinger: Hvilke stadier er hunden i? Hvilket stell trenger hunden? Hvordan skal jeg få hunden til å gå pent i bånd? Hvordan lære hunden sitt? Hvordan kommunisere med hunden og hvordan kommuniserer den med andre hunder?

5. samling
Timer med lærer: 2
Tema: Presentasjon av agility
Stikkord: Agility banen, konkurranser, lek og moro.
Arbeidsform og gjennomføring: Praktisk og teori
Problemstillinger: Hva er agility? Hvordan lære inn de ulike hindrene? Passer min hund til dette?

6. samling
Timer med lærer: 2
Tema: Hverdagslydighet
Stikkord: Ulike øvelser som er nyttige å lære den første tiden av valpens liv. Innkalling, berøring av andre enn eiere, hilse pent på mennesker, gå forbi hunder uten å måtte hilse, innkalling, lek m.m
Arbeidsform og gjennomføring: Praktisk + teori
Problemstillinger: Hvilken rase har du? Hvordan lære inn kontakt, sitt, innkalling og forbipassering av andre hunder?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltaker hefte med ulike artikler.
Din Hund og Din hund fortsetter - Jærverud

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

God erfaring med hund.

Avsluttende prøve/eksamen

Spørreskjema