1191 Klubbrådgiversamling for 4H

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Gi klubbrådgivere en anledning til å møte hverandre på tvers av 4H-klubber i fylket og dra nytte av hverandres erfaringer.
- Få faglig påfyll.
- Ha som mål å bidra positivt til de loka klubbenes sosiale, aktive og økonomiske situasjon.
- Gi klubbrådgiverne en sosial helg som takk for det arbeidet de gjør for organisasjonen og i tillegg som inspirasjon og motivasjon til å fortsette sitt arbeid.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Voksne/klubbrådgivere i 4H

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Team, motivasjon og samarbeid

Stikkord:

 • Bli bedre kjent med sine "kollegaer" i 4H-klubben.
 • Reflektere over hvordan man i sin klubb, med de klubbrådgiverne som er der, best kan samarbeide.
 • Hjelpe og oppmuntre hverandre i tunge tider.
 • Legge merke til og rose hverandre etter bra arbeid.

Arbeidsform:
Foredrag og gruppeoppgaver

Problemstillinger:

 • Hvordan jobber man godt sammen som et lag?
 • Hvordan kan man holde motivasjonen oppe i tunge tider?
 • Hvordan kan man dra nytte av og jobbe godt sammen i gode tider?

2. samling
TmL: 2
Tema:
Kultursponsing

Stikkord:

 • Hvordan se seg selv som både en selger og en kjøper i næringslivet?
 • 4H som varemerke kan være lønnsom i utveksling av ytelser.

Arbeidsform:
Foredrag

Problemstillinger:

 • Hvordan inngå samarbeid med næringslivet?

3. samling
TmL: 2
Tema:
Fri i Fjæra

Stikkord:

 • Aktiviteter ved kysten, fri i fjæra.

Arbeidsform:
Foredrag, praktisk oppgave som man kan bruke i klubbarbeid

Problemstillinger:

 • Hvordan kan de lokale 4H-klubbene bidra til å ta var på vår norske kystkulturarv?

4. samling
TmL: 2
Tema:
Medlemsregisteret til 4H

Stikkord:

 • Kurs i bruk av medlemsregisteret - 4H sitt system for registrering av antall medlemmer, prosjekter som er gjennomført, aktiviteter/kurs og leirer som skal holdes.

Arbeidsform:
Forelesning og aktiv læring

Problemstillinger:

 • Hvordan bruker man medlemsregisteret som verktøy for 4H-klubbene?

5. samling
TmL: 2
Tema:
Nye klubbrådgivere i 4H

Stikkord:

 • Hva er en klubbrådgiver, hva gjør man som klubbrpådgiver for 4H
 • Viktigheten av å ha klubbrådgivere i 4H
 • Samarbeid med andre klubbrådgivere og 4H-kontoret.

Arbeidsform:
Forelesning og diskusjonsgrupper

Problemstillinger:

 • Hva trenger man å vite for å bli en god klubbrådgiver i 4H?

6. samling
TmL: 2
Tema:
Kommunikasjon mellom klubbrådgivere og 4H-kontoret

Stikkord:

 • Hva ønsker klubbrådgiverne at 4H kontoret skal jobbe med?
 • Er kommunikasjonen mellom de to partene god?
 • Hvordan kan den forbedres?
 • Blir nettsidene godt nok brukt?

Arbeidsform:
Foredrag og diskusjonsforum.

Problemstillinger:

 • Hvordan få best mulig kommunikasjon mellom klubber, klubbrådgivere og 4H kontoret

7. samling
TuL: 4
Tema:
Årsmøte

Stikkord:

 • Praktisere hvordan man gjennomfører årsmøte.
 • Skape en demokritisk organisasjon hvor alle skal ha muligheten til å bli hørt.
 • Organisasjonsstruktur og organisasjonspraksis

Arbeidsform:
Møte og diskusjonsforum

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Utdelt materiale fra foredragsholdere

For lærer/instruktør:
- Foredragsholdere utenfor 4H har fått skriv om klubbrådgiverens rolle i 4H.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Alle kursholdere er profesjonelle kursholdere med lang erfaring og god kompetanse innenfor sitt område. Det er kursholder fra 4H nasjonalt, 4H Hordaland, Norges Røde Kors og det aktive næringslivet i Bergen som skal holde kurs for oss.

Avsluttende prøve/eksamen

Evalueringsskjema blir delt ut på slutten av samlingen.