119 Vinterturledersamling

Godkjent for 15–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hovedmål: Turledelse i fjellet vinterstid Delmål: DNT OOT ønsker med Vinterturledersamling å skape en årlige etterkommende arena hvor de skal lære mer og utvikle sin kunnskap om turlederollen og planlegging av vinterturer. De skal utveksle erfaringer for å lære og videreutvikler seg som leder. Mestre orientering under krevende forhold og har evne å planlegge og gjennomføre ruter og veivalg. De skal ha kunnskap om skredproblematikk og videreutvikle kunnskapen de fikk på vinterturlederkurs.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppe: Vinterturledere
Forkunnskaper: Gjennomgått vinterturlederkurs

Innhold

Kursinnhold varierer fra år til år og aktuelle tema kan være:

 1. Repetisjon av kunnskaper ervervet på vinterturlederkurs.
 2. Praktiske øvelser vedrørende oppståtte skader/sykdom på vinterturer.
 3. Overlevelsesteknikker ved ekstremforhold 4.Turlederrollen
 4. Planlegging av vintertur
 5. Risikovurdering, internkontroll
 6. Turteknikk vinterstid
 7. Turutstyr, ny og berøvd
 8. Handtering av nødsituasjoner 10.Første hjelp
 9. Skredproblematikk
 10. Bivuakk/nød bivuakk

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Rollespill
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Vinterturleder, Skredinstruktør 1

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.