1188 Vintersøk redningshund

Godkjent for 8–14 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Utvikle hund og fører til å bedre kunne utføre ettersøk etter savnede personer om vinteren, både personer tatt av skred og personer borte på overflaten.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer i Norske redningshunder

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Lavinesøk

Stikkord
Grave figurantgroper, de fire fasene, følge opp fert under snøen, markering, styre hunden i søk, planlegge søk i forhold til vind og terreng, vurdere skredfare.

Arbeidsform og gjennomføring
Muntlig undervisning i felt. Praktisk trening med hund i kunstige skred.

Problemstillinger
Hvordan raskest mulig finne igjen personer tatt av skred uten å sette eget liv i fare.

2. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Overflatesøk

Stikkord
Lange overvær, følge opp fert, melding, søk på ski/truger, planlegge søk på snødekket mark, vurdere skredfare i søksteigen.

Arbeidsform og gjennomføring
Muntlig undervisning i felt. Praktisk trening med hund.

Problemstillinger
Hvordan utføre et effektivt søk etter savnede på overflaten vinterstid.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Godkjenningsplan Norske redningshunder.
Litteratur om snø og snøskred. Litteratur om hunden som søkshund.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent lavineinstruktør i Norske redningshunder

Avsluttende prøve/eksamen

Daglige lagsmøter med muntlig evaluering av hver deltaker.