1188 Vintersøk redningshund

Mål

Utvikle hund og fører til å bedre kunne utføre ettersøk etter savnede personer om vinteren, både personer tatt av skred og personer borte på overflaten.

Målgruppe

Medlemmer i Norske redningshunder

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Lavinesøk

Stikkord

Grave figurantgroper, de fire fasene, følge opp fert under snøen, markering, styre hunden i søk, planlegge søk i forhold til vind og terreng, vurdere skredfare.

Arbeidsform og gjennomføring

Muntlig undervisning i felt. Praktisk trening med hund i kunstige skred.

Problemstillinger

Hvordan raskest mulig finne igjen personer tatt av skred uten å sette eget liv i fare.

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Overflatesøk

Stikkord

Lange overvær, følge opp fert, melding, søk på ski/truger, planlegge søk på snødekket mark, vurdere skredfare i søksteigen.

Arbeidsform og gjennomføring

Muntlig undervisning i felt. Praktisk trening med hund.

Problemstillinger

Hvordan utføre et effektivt søk etter savnede på overflaten vinterstid.

Litteratur/materiell for deltakerne

Godkjenningsplan Norske redningshunder.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent lavineinstruktør i Norske redningshunder

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Litteratur om snø og snøskred. Litteratur om hunden som søkshund.

Opplegg for evaluering

Daglige lagsmøter med muntlig evaluering av hver deltaker.