1181 Fellefangst

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet er å gi en innføring i fangst av mår og mink, og gi ferske jegere nok kunnskap til å sette opp feller på egenhånd.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle jegere som ønsker å lære mer om fellefangst og ønsker å drive med fangst og bruk av feller.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Innføring i fellefangst

Stikkord
Fangstforskriften med veiledning.
Måren og minkens biologi.
Hvor finner vi/fanger vi mår.
Åtevalg, lukteåte, luktbildet
Behandling av feller (dying), valg av felletyper, kamuflasje av oppsett.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori samling, forelesning.

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Paktisk innføring i fellefangst

Stikkord
Hvordan sette opp feller.
Praktisk trening under veiledning i skogen.

Arbeidsform og gjennomføring
Demonstrasjon av oppsett av feller. Praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger
Hvordan behandle feller og fangst?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Feller, jaktutstyr, etc.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktør og en erfaren fangstmann som kursholder.

Avsluttende prøve/eksamen

Studieforbundets evalueringsskjema