1180 Skredinstruktørkurs del 2- veilederkurset

Mål

Kurset skal bevisstgjøre og forberede deltakerne på rollen som skredinstruktør og ansvaret som følger med.

  • Det skal anspore til refleksjon over hvordan ulike tema i et skredkurs bør formidles.
  • Del 2 skal også inneholde en praktisk eksamen hvor deltakerne skal vise at de har nødvendig forståelse, kunnskap og egenferdighet innen vurdering, sikkerhet, redning, og formidling, samt vise at de har nok initiativ og driv til å fungere som instruktør.

Målgruppe

Personer som har gjennomført Skredinstruktør del 1, dokumentert minst 6 dagers assistentpraksis etter skredinstruktør del 1- kurset. Det forventes at kandidatene behersker teknikker og metoder gjennomgått på del 1 før de

Antall deltakere

Maks 8 deltagere per instruktør.

1. samling

Timer med lærer: 36

Tema

Skredinstruktørkurs del 2- veilederkurset

Stikkord

  • Instruktørrollen.
  • Formidlingsteknikk.
  • Veivalg, sikkerhet, risikofaktorer og ansvar.
  • Vurdering.
  • Kameratredning.
  • Verdier og normer, historie og tradisjoner og etikk.

Arbeidsform og gjennomføring

Under hele kurset skal det fokuseres på veilederrollen. Instruksjonsøvelser er en sentral del av kurset. Pedagogiske tilnærminger til skredkurs skal gjennomgås. Deltakerne skal aktiviseres og få ansvar for gjennomføring av økter slik at de får vist at de egner seg som instruktører. Deltakerne skal vise at de behersker presentasjon av praktiske tema så vel som teori, og samtidig at de har tilstrekkelig egenferdighet.

Krav til lærer/instruktør

Må være Fjellkursleder/NF-godkjent kursleder på metodekurs skred, tindeveileder (UIAGM guide), eller skredinstruktør i DNT med dokumentert tilsvarende faglig og praktisk kompetanse godkjent av styret i DNT Fjellsport.
Det er også viktig at instruktøren har jobbet mye med skredvurdering.

Opplegg for evaluering

Deltakerne skal få en løpende, muntlig vurdering undervegs i kurset. Sluttvurdering skal gis i en personlig samtale med hver enkelt deltaker. Deltakeren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp en mening om sine sterke og svake sider som instruktør. Kandidatene skal vurderes ut fra følgende punkt, i prioritert rekkefølge: Vurdering, sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederskap. Det gis karakter bestått / ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og begrunnet vurdering. Vurdering sendes inn til styret i DNT fjellsport for godkjenning som skredinstruktør 1 for deltakere som har bestått del 2 av skredinstruktørutdanningen.