1180 Skredinstruktørkurs del 2- veilederkurset

Godkjent for 8–36 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal bevisstgjøre og forberede deltakerne på rollen som skredinstruktør og
ansvaret som følger med.\\
*Det skal anspore til refleksjon over hvordan ulike tema i et
skredkurs bør formidles.\\
*Del 2 skal også inneholde en praktisk eksamen hvor deltakerne
skal vise at de har nødvendig forståelse, kunnskap og egenferdighet innen vurdering,
sikkerhet, redning, og formidling, samt vise at de har nok initiativ og driv til å fungere som
instruktør.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personer som har gjennomført Skredinstruktør del 1, dokumentert minst 6 dagers assistentpraksis etter skredinstruktør del 1- kurset. Det forventes at kandidatene behersker teknikker og metoder gjennomgått på del 1 før de

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 36
Tema
Skredinstruktørkurs del 2- veilederkurset

Stikkord
Instruktørrollen.
Formidlingsteknikk.
Veivalg, sikkerhet, risikofaktorer og ansvar.
Vurdering.
Kameratredning.
Verdier og normer, historie og tradisjoner og etikk.
Arbeidsform og gjennomføring
Under hele kurset skal det fokuseres på veilederrollen. Instruksjonsøvelser er en sentral del av kurset. Pedagogiske tilnærminger til skredkurs skal gjennomgås. Deltakerne skal aktiviseres og få ansvar for gjennomføring av økter slik at de får vist at de egner seg som instruktører. Deltakerne skal vise at de behersker presentasjon av praktiske tema så vel som teori, og samtidig at de har tilstrekkelig egenferdighet.

 

Avsluttende prøve/eksamen:

Deltakerne skal få en løpende, muntlig vurdering undervegs i kurset. Sluttvurdering skal
gis i en personlig samtale med hver enkelt deltaker. Deltakeren skal oppfordres til selv å
gjøre seg opp en mening om sine sterke og svake sider som instruktør.
Kandidatene skal vurderes ut fra følgende punkt, i prioritert rekkefølge: Vurdering,
sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederskap. Det gis karakter bestått / ikke
bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og begrunnet vurdering. Vurdering sendes inn til
styret i DNT fjellsport for godkjenning som skredinstruktør 1 for deltakere som har bestått
del 2 av skredinstruktørutdanningen.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Må være Fjellkursleder/NF-godkjent kursleder på metodekurs skred, tindeveileder (UIAGM
guide), eller skredinstruktør i DNT med dokumentert tilsvarende faglig og praktisk
kompetanse godkjent av styret i DNT Fjellsport.\\
Det er også viktig at instruktøren har
jobbet mye med skredvurdering.

Avsluttende prøve/eksamen

Se innhold