118 Konkurranseleder i lydighet

Godkjent for 12-20 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Målet med utdanningen er å opparbeide en stab av godkjente konkurranseledere, slik at alle klubber som arrangerer lydighetsprøver, har egne utdannede konkurranseledere, etter at man fik krav om å benytte godkjent konkurranseleder i alle lp-klasser. Utdanningen skal gi den enkelte deltaker god kompetanse og ferdigheter i rollen som konkurranseleder.

Målgruppe og forkunnskaper

Personer med stor interesse for lydighetssporten, og de som på sikt vil bli lydighetsdommere.
Krav:
* Være fylt 18 år
* Vise stor interesse for lydighetssporten
* Trent og framført hund i Lydighetskonkurranser over tid

Kursinnhold

 • Konkurranseleders oppgaver og plikter som bemyndiget i NKK
 • Regelverk
 • Planlegging/gjennomføring av oppsett av ringer
 • Konkurranseleders oppførsel i ringen
 • Planlegging/gjennomføring av de forskjellige øvelsene i alle klasser
 • Kommandering av de forskjellige øvelsene i alle klasser

Arbeidsmåte

 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Medlem av NKKs Kompetansegruppe for lydighet, eller dommer utnevnt av KG LP.

Læringsressurser

NKKs materiell for kurset; utdanningsplan og konkurranselederkompendium.

Kvalifiserende/test/eksamen

Eksamen i forbindelse med kurset, som etterfølges av elevtjeneste ihht. utdanningsplanen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.