118 Konkurranseleder i lydighet

Godkjent for 12–22 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet med utdanningen er å opparbeide en stab av godkjente konkurranseledere, slik at alle klubber som arrangerer lydighetsprøver, har egne utdannede konkurranseledere, etter at man fik krav om å benytte godkjent konkurranseleder i alle lp-klasser. Utdanningen skal gi den enkelte deltaker god kompetanse og ferdigheter i rollen som konkurranseleder.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personer med stor interesse for lydighetssporten, og de som på sikt vil bli lydighetsdommere.
Krav:
* Være fylt 18 år
* Vise stor interesse for lydighetssporten
* Trent og framført hund i Lydighetskonkurranser over tid

Innhold

  • Konkurranseleders oppgaver og plikter som bemyndiget i NKK
  • Regelverk
  • Planlegging/gjennomføring av oppsett av ringer
  • Konkurranseleders oppførsel i ringen
  • Planlegging/gjennomføring av de forskjellige øvelsene i alle klasser
  • Kommandering av de forskjellige øvelsene i alle klasser

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

NKKs materiell for kurset; utdanningsplan og konkurranselederkompendium.

Organisering og arbeidsmåter


Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Medlem av NKKs Kompetansegruppe for lydighet, eller dommer utnevnt av KG LP.

Avsluttende prøve/eksamen

Eksamen i forbindelse med kurset, som etterfølges av elevtjeneste ihht. utdanningsplanen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.