1179 Hest og vogn i helsearbeid

Mål

  • Deltagerne skal få kjennskap til utstyr som brukes i kjøring og hjelpemidler som brukes i kjøring med funksjonshemmede.
  • Deltagerne skal få innblikk i riskikofaktorer ved bruk av kjørehest.
  • Deltagerne skal få kjennskap til hvordan kjøring kan brukes i fysisk og psykisk helsearbeid.

Målgruppe

Studiet passer for de som driver eller ønsker å starte opp med heslearbeid hvor kjøring med hest er en del av aktiviteten. Studiet vil også være åpen for andre som ønsker kunnskap innefor dette fagfeltet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Det stilles ingen krav til egne ferdigheter i i kjøring med hest for å kunne delta på kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Presentasjon av instruktør og deltagere. Innledning. Oppstart av egen bedrift. Ulike forretningsideer og aktiviteter

Stikkord

Presentasjon av instruktør og deltagere.
Forelesning: Oppstart av egen bedrift. Krav til kompetanse
Diskusjon/gruppearbeid: Ulike forretningsideer/aktiviteter

Arbeidsform og gjennomføring

Teori med forelesning og instruksjon. Diskusjon og gruppearbeid.

Problemstillinger

Hvilken kompetanse må til hos en selv, hestene, hvilke krav stilles til anlegget? Hvilke aktiviteter passer til hvilken type funksjonshemming?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Valg av hest og praktisk bruk. Utfordringer og krav

Stikkord

Forelesning: Valg av hest, momenter i utdanning/opplæring av hest og kusk. Krav til grunnleggende ferdigheter.
Demonstrasjon: praktisk kjøring, eksempler på ulike nivåer hos kusk/hest, eksempler på øvelser som gir mestring
Forelesning/demonstrasjon: erfaringer og utfordringer for en funskjonshemmed
Diskusjon/gruppearbeid: bruk av kjørehest i psykisk og fysisk helsearbeid

Arbeidsform og gjennomføring

Teori med forelesning og instruksjon. Praktiske øvelser. Diskusjon og gruppearbeid.

Problemstillinger

Hvilke hester egner seg for denne type bruk? Hva må kusk/hest kunne med tanke på sikkerhet? Hvordan kan en funskjonshemmed på best mulig måte benytte seg av et slikt tilbud?

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Sertifisering. Valg av utstyr. Sikkerhet/HMS

Stikkord

Forelesning: Kuskesertifikat. Info om ordningen. Pedagogikk, utvikling av ferdigheter. Sikkerhet, rutiner, valg av hest, ferdigheter hos kusk, krav til vogn/utstyr, sikkerhetsutstyr.
Demonstrasjon: innkjøring av hest
Oppsummering/evaluering

Arbeidsform og gjennomføring

Teori med forelesning og instruksjon.Praktiske øvelser. Evaluering.

Problemstillinger

Hvilke tiltak må iverksettes med tanke på sikkerhet både for kusk, hest og bruker (funksjonshemmed)? Hvilke sikkerhetsutstyr er tilgjengelig? Hvordan utvikle egne ferdigheter?

Litteratur/materiell for deltakerne

Det benyttes power-pointpresentasjon i undervisningen. Eget kompendie for deltagerne blir laget og delt ut.

Anbefalt litteratur: "Kjøring med hest og vogn" - Lene Kragh "Sikker og god hestepraksis" - div. forfattere "Hest og hestehold" - Øystein Bakken

Krav til lærer/instruktør

Kjørelærer 2 og Kuskesertifikat. Pedagogisk utdanning. Erfaring fra bruk av hest i helsearbeid.

Opplegg for evaluering

Eget evalueringskjema benyttes.