1178 Vi lager primstav

Mål:

Lære om bakgrunn for og bruk av primstaven som kalender og rettesnor i det gamle bondesamfunnet.
Lære hva de ulike symbolene betyr knyttet til årstidene og høstingskulturen.
Hver deltager lager sin egen primstav.

Målgruppe:

Medlemmer og ikke medlemmer som ønsker å lage sin egen primstav. Barn, ungdom og voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Primstav - tradisjon i Valdres og i Norge generelt. Vi ser på symbolbruk og treslag brukt som emne.

Stikkord:

Vi studerer symbolbruken for primstaver. Vi tegner forslag til syboler vi vil bruke på vår egen primstav. Kjenner vi noen som har gamle primstaver lokalt?

Arbeidsform:

Vi setter oss inn i litteraturen knytta til primstaven og informasjonen vi har fått fra Valdres folkemuseum. Diskusjon rundt symbolene - har de en berettigelse i dagens høsting/jordbruk?

Problemstillinger:

Er symbolbruken på gamle pristaver fra Valdres anderledes enn de vi finner fra andre deler av Norge? Hvilke treslag ble brukt til primstav tradisjonelt? Hvilke symboler er knytta til høytider og hvilke er knytta til høsting og årstider?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Vi velger oss et emne i et treslag til primstaven vi skal lage, bearbeider emne, tegner på symboler.

Stikkord:

Emnene til primstaven bearbeides på verkstedet - form og overflate klargjøres. Symboler tegnes på.

Arbeidsform:

Vi bearbeider emnene med sag og høvel på verkstedet. Diskusjon rundt valg av emne - treslag og hva som egner seg best.

Problemstillinger:

Hva er kolrosing og hvilke materialer ble det brukt tradisjonelt? Hvilken overflatebendling egner seg best?

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Vi kolroser eller skjærer inn symbolene på primstaven. Overflatebehandling - primstaven er ferdig!

Stikkord:

Vi velger en metode for dekorering av symbolene på primstaven. Utskjæring med treskjærerjern, stemjern eller kniv var vanlig på de gamle primstavene. Kolrosing er en gammel teknikk brukt til deklor på tre og bein. Kniv brukes til å skjære inn symbolene, aske eller orebark gnis over og overflaten oljes til slutt.

Arbeidsform:

Vi arbeider praktisk med enkelt håndverktøy på verkstedet. Risser/skjærer inn symbolene ved hjelp av en spiss/kvass kniv. 0verflatebehandler med olje.

Problemstillinger:

Hva slags metode og verktøy ble brukt på gamle primstaver og hva brukes i dag? Hvilken overflatebehandling egner seg og hva var tradisjonen?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Treemne, sag, høvel og kniv

Krav til lærer/instruktør:

Ha tilgang på litteratur om primstaver, skaffe emner til primstavene og veilede deltagerne i bruk av sag, høvel, kolrosingskniv og bruk av treslag til emne. Kurslærer stiller med verksted og verktøy.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Primstaven i lys av helgenkulturen - Opphav, form, funksjon og symblikk. Audun Dybdahl. Tapir akademisk forlag.

Opplegg for evaluering:

Studieforbundets evalueringsskjema vil bli brukt på siste samling.