1178 Vi lager primstav

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Lære om bakgrunn for og bruk av primstaven som kalender og rettesnor i det gamle bondesamfunnet
 • Lære hva de ulike symbolene betyr knyttet til årstidene og høstingskulturen.
 • Hver deltager lager sin egen primstav.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer og ikke medlemmer som ønsker å lage sin egen primstav. Barn, ungdom og voksne.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Primstav - tradisjon i Valdres og i Norge generelt. Vi ser på symbolbruk og treslag brukt som emne.

Stikkord:

 • Vi studerer symbolbruken for primstaver.
 • Vi tegner forslag til syboler vi vil bruke på vår egen primstav.
 • Kjenner vi noen som har gamle primstaver lokalt?

Arbeidsform:

 • Vi setter oss inn i litteraturen knytta til primstaven og informasjonen vi har fått fra Valdres folkemuseum.
 • Diskusjon rundt symbolene - har de en berettigelse i dagens høsting/jordbruk?

Problemstillinger:

 • Er symbolbruken på gamle pristaver fra Valdres anderledes enn de vi finner fra andre deler av Norge?
 • Hvilke treslag ble brukt til primstav tradisjonelt?
 • Hvilke symboler er knytta til høytider og hvilke er knytta til høsting og årstider?

2. samling
TmL: 4
Tema:
Vi velger oss et emne i et treslag til primstaven vi skal lage, bearbeider emne, tegner på symboler.

Stikkord:

 • Emnene til primstaven bearbeides på verkstedet - form og overflate klargjøres.
 • Symboler tegnes på.

Arbeidsform:

 • Vi bearbeider emnene med sag og høvel på verkstedet.
 • Diskusjon rundt valg av emne - treslag og hva som egner seg best.

Problemstillinger:

 • Hva er kolrosing og hvilke materialer ble det brukt tradisjonelt?
 • Hvilken overflatebendling egner seg best?

3. samling
TmL: 4
Tema:
Vi kolroser eller skjærer inn symbolene på primstaven. Overflatebehandling - primstaven er ferdig!

Stikkord:

 • Vi velger en metode for dekorering av symbolene på primstaven.
 • Utskjæring med treskjærerjern, stemjern eller kniv var vanlig på de gamle primstavene.
 • Kolrosing er en gammel teknikk brukt til deklor på tre og bein.
 • Kniv brukes til å skjære inn symbolene, aske eller orebark gnis over og overflaten oljes til slutt.

Arbeidsform:

 • Vi arbeider praktisk med enkelt håndverktøy på verkstedet.
 • Risser/skjærer inn symbolene ved hjelp av en spiss/kvass kniv.
 • Overflatebehandler med olje.

Problemstillinger:

 • Hva slags metode og verktøy ble brukt på gamle primstaver og hva brukes i dag?
 • Hvilken overflatebehandling egner seg og hva var tradisjonen?

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Treemne, sag, høvel og kniv

For lærer/instruktør:

 • Primstaven i lys av helgenkulturen - Opphav, form, funksjon og symblikk. Audun Dybdahl. Tapir akademisk forlag.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Ha tilgang på litteratur om primstaver, skaffe emner til primstavene og veilede deltagerne i bruk av sag, høvel, kolrosingskniv og bruk av treslag til emne. Kurslærer stiller med verksted og verktøy.