1177 Sveiping av neverboks

Mål

Deltagerne får innblikk i tradisjon, materilabruk og teknikken gjennom å lage sin egen matboks i never.

Målgruppe

Ungdom og voksne

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Bearbeiding av never.

Stikkord

- tegne inn låsen - skjære ut og koble sammen - tilpasse innerdel og liming

Arbeidsform og gjennomføring

Både praktisk og teoretisk - litt om tidligere bruk av never. Vi bruker kniv og saks til rensing og tilskjæring av never. Videre måler vi og beregner boksens stærrelse. Lås og dekor lages med treskjærerjern.

Problemstillinger

Hva består never av og hvorfor et det så godt egnet til oppbevaring av mat? Hvordan rense og bearbeide never?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Lage bunn og lokk til neverboksen

Stikkord

Tegne av størrelsen på bunn og lokk. Velge emne i tre - bjørk eller osp. Sage og tilpasse bunn og lokk. Feste bunn til neversveipen.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeidsform - bruke sag og høvel for å tilpasse bunn og lokk.

Problemstillinger

Hvilke emner egner seg til bruk i bunn og lokk på en matboks? Bruk av verktøy til å bearbeide bunn og lokk.

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Dekor og overflatebehandling av lokk.

Stikkord

Tegne dekor på lokk. Velge dekorteknikk - kolrosing eller karveskurd. Dekorere lokk og overflatebehandle lokk og bunn.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk og teoretisk tilnærming - ulike typer dekorteknikker på tre. Vi bruker kniv og treskjærerjern, olje og orebark.

Problemstillinger

Hvilke type dekorteknikker har tradisjonelt vært brukt på matbokser?

Krav til lærer/instruktør

Skaffer tilveie never og materialer til boksene og har kunnskap om hvordan lage neverboks.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Håndverksteknikkar av Kåre Herfinndal.
Kors i kake, skurd i tre av Åsta Østmo Korstveit.
Never og neversveip, Landbruksforlaget

Opplegg for evaluering

Evaluering ved bruk av Studieforbundets evalueringsskjema siste kursdag.