1177 Sveiping av neverboks

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerne får innblikk i tradisjon, materilabruk og teknikken gjennom å lage sin egen matboks i never.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom og voksne

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Bearbeiding av never.

Stikkord
- tegne inn låsen - skjære ut og koble sammen - tilpasse innerdel og liming

Arbeidsform og gjennomføring
Både praktisk og teoretisk - litt om tidligere bruk av never. Vi bruker kniv og saks til rensing og tilskjæring av never. Videre måler vi og beregner boksens stærrelse. Lås og dekor lages med treskjærerjern.

Problemstillinger
Hva består never av og hvorfor et det så godt egnet til oppbevaring av mat? Hvordan rense og bearbeide never?

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Lage bunn og lokk til neverboksen

Stikkord
Tegne av størrelsen på bunn og lokk. Velge emne i tre - bjørk eller osp. Sage og tilpasse bunn og lokk. Feste bunn til neversveipen.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk arbeidsform - bruke sag og høvel for å tilpasse bunn og lokk.

Problemstillinger
Hvilke emner egner seg til bruk i bunn og lokk på en matboks? Bruk av verktøy til å bearbeide bunn og lokk.

3. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Dekor og overflatebehandling av lokk.

Stikkord
Tegne dekor på lokk. Velge dekorteknikk - kolrosing eller karveskurd. Dekorere lokk og overflatebehandle lokk og bunn.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk og teoretisk tilnærming - ulike typer dekorteknikker på tre. Vi bruker kniv og treskjærerjern, olje og orebark.

Problemstillinger
Hvilke type dekorteknikker har tradisjonelt vært brukt på matbokser?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Håndverksteknikkar av Kåre Herfinndal.\\
Kors i kake, skurd i tre av Åsta Østmo Korstveit.\\
Never og neversveip, Landbruksforlaget

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Skaffer tilveie never og materialer til boksene og har kunnskap om hvordan lage neverboks.

Avsluttende prøve/eksamen

Evaluering ved bruk av Studieforbundets evalueringsskjema siste kursdag.