117 Tilrettelagt ridning

Godkjent for 15–20 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få en teoretisk og praktisk innføring i tilrettelegging av ulike ridetilbud og hesteaktiviteter for funksjonshemmede. Deltakerne skal få kjennskap til ulike funksjonshemninger (fysisk og psykisk) for å kunne være behjelpelig med å organisere og gjennomføre aktiviteter som ridning, kjøring, voltige og omgang med hest. De skal lære om medhjelperes oppgaver og ansvar.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personer over 18 år som har noe erfaring med funksjonshemmede og/eller ønsker å tilby eller bidra til tilrettelagt ridning. Noe hestekunnskap er ønskelig men ikke nødvendig.

Innhold

  • Ulike tilbud, definisjoner av begreper rundt tilrettelagt ridning.
  • Ulike diagnoser og funksjonsnivåer, sikkerhet, taushetsplikt, leieteknikk, av- og påstigning.
  • Hvorfor bruke hest og ridning til funksjonshemmede? Hvordan møte de ulike brukerne?
  • Hesten- hva gjør den god?
  • Hestevelferd med sikkerhet i fokus.
  • Førstehjelp.
  • Tilrettelegging.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Ridning som rehabilitering, Ellen Trætteberg:
Kapittel 1: Introduksjon
Kapittel 3: Praktisk tilrettelegging for funksjonshemmede ryttere
Kapittel 4: Sits, bevegelse og balanse

Terapiridning – Hesten – den firbeinte fysioterapeut, Sissel Falch
Kapittel 2: Hesten i terapiridning
Kapittel 5: Praktiske forutsetninger for terapiridning.
Kapittel 8: Erfaringer med terapiridning

Sikker og god hestepraksis: Øystein Bakken m/flere

Film: Path of the horse, Ridning for alle

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Fysioterapeut med videreutdanning i ridefysioterapi.

Avsluttende prøve/eksamen

Fullført kurs blir tatt med i vurdering ved søknad om godkjenning "Bransjestandard hest" i forhold til punkt 12.2.2 Hest i helsesammenheng.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.