1167 Båtførerprøven

Mål

Lære om sikkerhet, lover og regler på sjøen, navigasjon og kartlesing slik at de kan ferdes trygt.
Få tilstrekkelig kunnskap til å kunne avlegge eksamen i Båtførerprøven.

Målgruppe

16 år og oppover

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 18 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Lærebok: Den store norske Båtførerprøven, Jon Warhuus
Deltakerne bør lese gjennom boken før kursstart, egenstudie 10 timer
Kurset gjennomføres på 1 helg
Eksamen til slutt er ikke tilskuddberettiget etter Voksenopplæringsloven

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Båt og motor. Sikkerhet og livredding.

Stikkord

Fritidsbåtens konstruksjon, motorlære, brannslukking og livredding

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesing, gruppearbeid, diskusjon og oppgaveløsing.

2. samling

Timer med lærer: 10

Timer uten lærer: 2

Tema

Lover og regler på sjøen

Stikkord

Sikkerhet. Sjøveisregler. Lanterner og signalfigurer.
Nød- og sikkerhetsutstyr, nødsignaler.
Skikk og bruk til sjøs, viktige miljøhensyn.
Kommunikasjon, flaggregler.
Båtbruk og vedlikehold.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesing, gruppearbeid, diskusjon og oppgaveløsing.

3. samling

Timer med lærer: 6

Timer uten lærer: 1

Tema

Navigasjon og kartlesing

Stikkord

Sjømerker, lese og forstå sjøkart, forstå og bruke kompass.
Elektroniske hjelpemidler, strøm og tidevann, seilas etter kart (teori)
Meterologi
Eksamen 1 time

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesing, diskusjon, oppgaveløsing og praktisk arbeid i kart

Litteratur/materiell for deltakerne

Den store Norske Båtførerprøven, Jon Warhuus Sjøkart, parallellforskyver og stikkpasser
Se også:
http://www.sjofartsdir.no/no/Vis_Sjovett/Obligatorisk_batforerbevis/

Krav til lærer/instruktør

Lærer bør ha god erfaring med småbåt.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Den store Norske Båtførerprøven, Jon Warhuus

Opplegg for evaluering

Avsluttes med eksamen på godkjent testsenter.