1167 Båtførerprøven

Godkjent for 8–23 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om sikkerhet, lover og regler på sjøen, navigasjon og kartlesing slik at de kan ferdes trygt.\\
Få tilstrekkelig kunnskap til å kunne avlegge eksamen i Båtførerprøven.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

16 år og oppover

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Båt og motor. Sikkerhet og livredding.

Stikkord
Fritidsbåtens konstruksjon, motorlære, brannslukking og livredding

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesing, gruppearbeid, diskusjon og oppgaveløsing.

2. samling
Timer med lærer: 10Timer uten lærer: 2
Tema
Lover og regler på sjøen

Stikkord
Sikkerhet. Sjøveisregler. Lanterner og signalfigurer.
Nød- og sikkerhetsutstyr, nødsignaler.
Skikk og bruk til sjøs, viktige miljøhensyn.
Kommunikasjon, flaggregler.
Båtbruk og vedlikehold.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesing, gruppearbeid, diskusjon og oppgaveløsing.

3. samling
Timer med lærer: 6Timer uten lærer: 1
Tema
Navigasjon og kartlesing

Stikkord
Sjømerker, lese og forstå sjøkart, forstå og bruke kompass.
Elektroniske hjelpemidler, strøm og tidevann, seilas etter kart (teori)
Meterologi
Eksamen 1 time

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesing, diskusjon, oppgaveløsing og praktisk arbeid i kart

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Den store Norske Båtførerprøven, Jon Warhuus Sjøkart, parallellforskyver og stikkpasser
Se også:
[[http://www.sjofartsdir.no/no/Vis_Sjovett/Obligatorisk_batforerbevis/]]
Den store Norske Båtførerprøven, Jon Warhuus

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Lærer bør ha god erfaring med småbåt.

Avsluttende prøve/eksamen

Avsluttes med eksamen på godkjent testsenter.

Utfyllende opplysninger

Lærebok: Den store norske Båtførerprøven, Jon Warhuus\\
Deltakerne bør lese gjennom boken før kursstart, egenstudie 10 timer\\
Kurset gjennomføres på 1 helg\\
Eksamen til slutt er ikke tilskuddberettiget etter Voksenopplæringsloven