1165 Opplæringskurs for instruktør til Ringsekretær

Mål:

Gi deltakerne en gjennomgang av pensum til kurset 6212 Ringsekretærkurs, herunder fokusere på de mest sentrale emnene i dette kurset.
Lære deltakeren hvordan pensumet i kurset på en pedagogisk måte skal gjennomgås, herunder viktigheten av praktiske øvelser.

Målgruppe:

Autoriserte ringsekretærer som har fungert på minst 5 utstillinger etter innvilget autorisasjon og som har stor interesse av å avholde ringsekretærkurs og utdanne nye ringsekretærer.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales timetilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Presentasjon av pensum til kurset 6212 Ringsekretærkurs

Stikkord:

Ringsekretærkompendium.
Utstillingsregler, Lydighetsregler.
Agilityregler, Championatregler.

Arbeidsform:

Forelesning i plenum med spørsmål fra deltakerne.

Problemstillinger:

Hvordan avgrense pensum?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Detaljert gjennomgang av ringsekretærkompendium.

Stikkord:

Fokus på de mest sentrale kapitlene og enkeltemner i dette kompendiumet: - etikk - premiegrader - premielister - Fullcert-regler - Cacib-regler

Arbeidsform:

Forelesning i plenum og erfaringsutveksling mellom deltakere og lærer.

Problemstillinger:

Hva må deltakerene i kurset 6212 Ringsekretærkurs kunne?
Hva bør deltakerne kunne for å bestå skriftlig eksamen og gjennomføre elev- og aspiranttjenesten i ringsekretærutdannelsen?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Gjennomgang av de mest sentrale delene i regelverket som gjelder for ringsekretærer

Stikkord:

Utstillingsregler.
Lydighetsregler.
Agilityregler.
Championatregler.

Arbeidsform:

Forelesning i plenum og erfaringsutveksling mellom deltakere og lærer.

Problemstillinger:

Hvordan tolke reglene?
Hva må deltakerne av kurset 6212 Ringsekretærkurs pugge av regelverket?
Slik som;
- definisjoner
- sløyfer
- rasegrupper
- mv.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Gjennomgang og praktisk bruk av premielistene i kurset 6212 Ringsekretærkurs

Stikkord:

Løsing premielisteoppgavene, ulike teknikker.
Praktisk presentasjon fra deltakerne.

Arbeidsform:

Forelesning i plenum og praktisk prøve for deltakerne

Problemstillinger:

Hvordan bruke ulike teknikker for å løse premielisteoppgaver?
Viktigheten av å trene mye på å løse premielisteoppgaver.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Ringsekretærkompendium, utstillingsregler, lydighetsregler, agilityregler og championatregler utarbeidet av Norsk Kennel Klub

Krav til lærer/instruktør:

Autorisert ringsekretær med lang erfaring som ringsekretær på internasjonale utstillinger og som har veldig god kunnskap om regelverket og praktisk utøvelse av ringsekretærfunksjonen.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Relevant informasjon/publikasjoner utgitt av FCI (Fédération Cynologique International), NKU (Nordisk Kennell Union), NKK (Norsk Kennel Klub), AHF (Autoriserte Hundedommeres Forening) og ARF (Autorisert Ringpersonells Forening).

Opplegg for evaluering: