1165 Opplæringskurs for instruktør til Ringsekretær

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Gi deltakerne en gjennomgang av pensum til kurset 6212 Ringsekretærkurs, herunder fokusere på de mest sentrale emnene i dette kurset.
 • Lære deltakeren hvordan pensumet i kurset på en pedagogisk måte skal gjennomgås, herunder viktigheten av praktiske øvelser.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Autoriserte ringsekretærer som har fungert på minst 5 utstillinger etter innvilget autorisasjon og som har stor interesse av å avholde ringsekretærkurs og utdanne nye ringsekretærer.

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Presentasjon av pensum til kurset 6212 Ringsekretærkurs

Stikkord:

 • Ringsekretærkompendium.
 • Utstillingsregler, Lydighetsregler.
 • Agilityregler, Championatregler.

Arbeidsform:
Forelesning i plenum med spørsmål fra deltakerne.

Problemstillinger:
Hvordan avgrense pensum?

2. samling
TmL: 2
Tema:
Detaljert gjennomgang av ringsekretærkompendium.

Stikkord:
Fokus på de mest sentrale kapitlene og enkeltemner i dette kompendiumet:

 • etikk
 • premiegrader
 • premielister
 • Fullcert-regler
 • Cacib-regler

Arbeidsform:
Forelesning i plenum og erfaringsutveksling mellom deltakere og lærer.

Problemstillinger:

 • Hva må deltakerene i kurset 6212 Ringsekretærkurs kunne?
 • Hva bør deltakerne kunne for å bestå skriftlig eksamen og gjennomføre elev- og aspiranttjenesten i ringsekretærutdannelsen?

3. samling
TmL: 2
Tema:
Gjennomgang av de mest sentrale delene i regelverket som gjelder for ringsekretærer

Stikkord:

 • Utstillingsregler.
 • Lydighetsregler.
 • Agilityregler.
 • Championatregler.

Arbeidsform:
Forelesning i plenum og erfaringsutveksling mellom deltakere og lærer.

Problemstillinger:

 • Hvordan tolke reglene?
 • Hva må deltakerne av kurset 6212 Ringsekretærkurs pugge av regelverket?\
 • Slik som:
  - definisjoner
  - sløyfer
  - rasegrupper
  - mv.


4. samling
TmL: 2
Tema:
Gjennomgang og praktisk bruk av premielistene i kurset 6212 Ringsekretærkurs

Stikkord:

 • Løsing premielisteoppgavene, ulike teknikker.
 • Praktisk presentasjon fra deltakerne.

Arbeidsform:
Forelesning i plenum og praktisk prøve for deltakerne

Problemstillinger:

 • Hvordan bruke ulike teknikker for å løse premielisteoppgaver?
 • Viktigheten av å trene mye på å løse premielisteoppgaver.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Ringsekretærkompendium, utstillingsregler, lydighetsregler, agilityregler og championatregler utarbeidet av Norsk Kennel Klub

For lærer/instruktør:

 • Relevant informasjon/publikasjoner utgitt av FCI (Fédération Cynologique International), NKU (Nordisk Kennell Union), NKK (Norsk Kennel Klub), AHF (Autoriserte Hundedommeres Forening) og ARF (Autorisert Ringpersonells Forening).

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Autorisert ringsekretær med lang erfaring som ringsekretær på internasjonale utstillinger og som har veldig god kunnskap om regelverket og praktisk utøvelse av ringsekretærfunksjonen.