1164 Riflekurs for damer

Godkjent for 8–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å få grunnleggende opplæring i sikkerhet, våpenhåndtering, ballistikk og praktisk skyting for damer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kvinner i Troms og omegn

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Registrering, teori, sikkerhet, våpenbehandling, tilpasning, praktisk skyting.

Stikkord
Sikkerhet

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis

Problemstillinger
Hva er sikker våpenhåndtering?
Hvordan ser vi at vi har sikkert treffpunkt?

2. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Teori, våpenoppbygging, siktemidler, vedlikehold av våpen, praktisk skyting, evnt oppskyting.

Stikkord
Våpen.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis

Problemstillinger
Hvordan er våpenet bygd opp? Demontering og de forskjellige våpendeler.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

NJFF`s materialer og DVDèr. Egenprodusert hefte fra fylkesinstruktøren
NJFF`s materialer.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør/fylkesinstruktør