1164 Riflekurs for damer

Mål

Å få grunnleggende opplæring i sikkerhet, våpenhåndtering, ballistikk og praktisk skyting for damer.

Målgruppe

Kvinner i Troms og omegn

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Registrering, teori, sikkerhet, våpenbehandling, tilpasning, praktisk skyting.

Stikkord

Sikkerhet

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis

Problemstillinger

Hva er sikker våpenhåndtering?
Hvordan ser vi at vi har sikkert treffpunkt?

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Teori, våpenoppbygging, siktemidler, vedlikehold av våpen, praktisk skyting, evnt oppskyting.

Stikkord

Våpen.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis

Problemstillinger

Hvordan er våpenet bygd opp? Demontering og de forskjellige våpendeler.

Litteratur/materiell for deltakerne

NJFF`s materialer og DVDèr. Egenprodusert hefte fra fylkesinstruktøren

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør/fylkesinstruktør

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

NJFF`s materialer.