1162 Førstehjelpskurs - redningshund

Godkjent for 4–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi hundeførere i Norske Redningshunder kompetanse til å kunne gi livreddende førstehjelp under vanskelig forhold

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kommende Hundeførere i Norske Redningshunder som ønsker å gi av seg selv i redningstjenesten sommer og vinter

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Sirkulansjonssvikt- Blødninger

Stikkord
Gjenkjenne symptomer på sirkulasjonssvikt. Innføring og øving i førstehjelp på personer med sirkulasjonsvikt og blødninger

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praktisk trening

2. samling
Timer med lærer: 10
Tema
HLR, bruddbehandling, brannskader, klargjøring for transport

Stikkord
Gjenkjenne behov for hjerte - lunge- redning (HLR). Innføring og øving i førstehjelp ved HRL. Innføring og øving i å legge pasient i stabilt sideleie. Innføring og øving i førsthjelp ved bruddskader . Innføring og øving i klargjøring av pasienter for transport

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praktisk trening

3. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Kuldeskader, heteskader, mental førstehjelp. Opptreden på skadested, evaluering.

Stikkord
Innføring i førstehjelp til pasienter med kuldeskader(lokale frostskader og hypothermi) og heteskader (forbrenninger) Innføring i metale reaksjoner i forbindelse med innsats i redningstjenesten. Innføring og øving i hundeførers opptreden på skadested. Evaluering av kursdeltageres kopetanse ved avsluttet kurs.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praktisk trening. Evaluering

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Norsk Førehjelpsruds bok "Førsthjelp" med tilleggskompendium om mentale reaksjoner
Lærerveiledning til Norsk Førstehjelpsråds bok " Førstehjelp" Tilleggskompendium i mentale reaksjoner

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør i førstehjelp fra Norges Røde Kors Hjelpekorps.

Avsluttende prøve/eksamen

Det gjennomføres en teoretisk prøve som omfatter alle de teoretiske emnene samt en praktisk prøve i hjerte - og lungeredning.

Utfyllende opplysninger

Kurset taes over en helg. Totale timeantallet skal være 24.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.