1162 Førstehjelpskurs - redningshund

Mål

Gi hundeførere i Norske Redningshunder kompetanse til å kunne gi livreddende førstehjelp under vanskelig forhold

Målgruppe

Kommende Hundeførere i Norske Redningshunder som ønsker å gi av seg selv i redningstjenesten sommer og vinter

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset taes over en helg. Totale timeantallet skal være 24.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Sirkulansjonssvikt- Blødninger

Stikkord

Gjenkjenne symptomer på sirkulasjonssvikt. Innføring og øving i førstehjelp på personer med sirkulasjonsvikt og blødninger

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praktisk trening

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema

HLR, bruddbehandling, brannskader, klargjøring for transport

Stikkord

Gjenkjenne behov for hjerte - lunge- redning (HLR). Innføring og øving i førstehjelp ved HRL. Innføring og øving i å legge pasient i stabilt sideleie. Innføring og øving i førsthjelp ved bruddskader . Innføring og øving i klargjøring av pasienter for transport

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praktisk trening

3. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Kuldeskader, heteskader, mental førstehjelp. Opptreden på skadested, evaluering.

Stikkord

Innføring i førstehjelp til pasienter med kuldeskader(lokale frostskader og hypothermi) og heteskader (forbrenninger) Innføring i metale reaksjoner i forbindelse med innsats i redningstjenesten. Innføring og øving i hundeførers opptreden på skadested. Evaluering av kursdeltageres kopetanse ved avsluttet kurs.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praktisk trening. Evaluering

Litteratur/materiell for deltakerne

Norsk Førehjelpsruds bok "Førsthjelp" med tilleggskompendium om mentale reaksjoner

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør i førstehjelp fra Norges Røde Kors Hjelpekorps.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Lærerveiledning til Norsk Førsehjlpsråds bok " Førstehjelp" Tilleggskompendium i mentale reaksjoner

Opplegg for evaluering

Det gjennomføres en teoretisk prøve som omfatter alle de teoretiske emnene samt en praktisk prøve i hjerte - og lungeredning.