1161 DAF - kurs videregående

Godkjent for 8–15 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Økt kompetanse:
- om 4H som organisasjon til 4Here over 15 år
- om personlig utvikling innen 4H

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4Here som har gjennomført DAF- kurs tidligere

Innhold

1. samling
TmL:3
Tema:
Velkommen og bli kjent

Stikkord:

 • Velkommem på kurs
 • Bli kjent
 • Forventninger til kurset.

Arbeidsform:
Forelesning og gruppearbeid

Problemstillinger:

 • Hvordan kan de eldste 4Here få mulighet til å utvikle seg gjennom 4H?

2. samling
TmL:6
Tema:
Om organisasjonen 4H

Stikkord:

 • Historie og bakgrunn om 4H
 • Tale og presentasjonsteknikk
 • Sosiale medier
 • Samarbeid innenfor egen klubb og med andre

Arbeidsform:
Forelesning og gruppearbeid

Problemstillinger:

 • Gå igjennom vedtekter for 4H
 • Lære mer om formålsparagrafen til 4H
 • Hvordan ønsker vi å formidle 4H til andre?
 • Ulike øvelser på tale- og presentasjonsteknikk med basis i aktuelle problemstillinger. Kan sosiale medier være et nyttig virkemiddel?
 • Lære enkle regler for nettvett på sosiale medier

3. samling
TmL:2
Tema:
Trygg og tilstede

Stikkord:
Bruke LNU sitt materiell "Trygg og tilstede" - veiviser for barne- og ungdomsorg. om grenseskridende seksuell atferd.

Arbeidsform:
Gruppearbeid og dialog

Problemstillinger:

 1. De eldste 4Herne som rollemodeller for de yngste\ Hva slags tillitsforhold skapes mellom yngre og eldre medlemmer?
 2. Hva slags tillitsforhold er det mellom medløemmer og voksne i org?
 3. Hva slags reler ønsker vi å ha i 4H?

4. samling
TmL:2
Tema:
Avslutning og evaluering

Stikkord:
Hva har vi lært på kurset?

Arbeidsform:
Samtale, forelesning og gruppearbeid Gruppearbeid og dialog

Problemstillinger:

 • Hvordan kan jeg bruke dette videre i organisasjonen?
 • Blir jeg en bedre rollemodell ved å ha deltatt på kurs?
 • Er jeg tryggere i 4H situasjoner?
 • Blir det lettere å løse utfordringer i 4H ved å ha deltatt på kurset?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Arbeide i klubbstyret
- Året rundt
- LNU- trygg og tilstede

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Må ha deltatt på kurs selv for å kunne lære bort\ Må ha god kjennskap til 4H og organisasjonslivet

Avsluttende prøve/eksamen

Lærer må skrive logg etter kurs - og dette blir evaluert sammen med andre.