1160 Kitekurs

Mål

Å gi deltagerne kjennskap til prinsippene for kiting og å lære deltagerne å kite med eller uten ski. Et underliggende mål for dette kurset er å tilby våre medlemmer et spennende og variert aktivitetprogram for 2012. Kitekurset inngår som en del av dette programmet.

Målgruppe

Medlemmer i Hamar og Hedemarken Turistforening i aldersgruppen 15-26 år

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 8-10 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset inkluderer lån av kiteutstyr, kursmateriell, instruksjon og fullpensjon på Raulandsfjell (tidligere Alpina Apartments), fredag til søndag (pizza til kite-filmen fredag kveld, frokost og niste lørdag og søndag, samt middag lørdag kveld).

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Instruksjon og gjennomgang av utstyr

Stikkord

Fredag kveld kl 19.00 møtes vi til teori og sosialt samvær. Her får alle utdelt trapeser, lærebøker og personlig utstyr. Vi tar en kort instruksjon og ser noen kitefilmer.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori, forelesning, instruksjon og diskusjon

Problemstillinger

Hva trengs av utstyr? Hvordan bruke utstyret? Hvordan fungerer en kite?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Teori og rigging av kiten,ta opp og lande kiten, sikkerhetssystemer, kite med ski

Stikkord

Vi starter med teori og rigging av kiten. Frem til lunsj fokuserer vi mye på sikkerhet.
Etter lunsj starter vi med å kjøre små kiter uten trapes. Når dette sitter finner vi frem litt større saker, og bruker trapesen til å avlaste kreftene. Vi trener på å ta opp og lande kiten, med og uten hjelp.
Vi tester også sikkerhetssystemene, så vi er trygge på at dette fungerer før vi skal i gang på ski.Etter hvert som dette er gjennomgått, og rutinene sitter inne, er det på tide å ta frem skiene. Nå begynner moroa for alvor...Lørdag kl 18.00 samles vi for gjennomgang av dagen som har vært.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori, praksis, diskusjon, evaluering underveis

Problemstillinger

Hvordan bruke utstyret? Hvordan fungerer sikkerhetssystemene? Hvordan fungerer en kite?

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Rigging av kiten, ta opp og lande kiten, kite med ski, sikkerhetssystemer

Stikkord

Når vi er oppe på fjellet fortsetter vi fremgangen fra lørdag. De som har fått god kontroll over kite og ski, begynner og utforske luftrommet over Møsvatn. Avslutter med individuell evaluering av kurset før hjemreise.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis, diskusjon, evaluering avslutningsvis

Problemstillinger

Hvordan bruke utstyret? Hvordan fungerer sikkerhetssystemene? Hvordan fungerer en kite?

Litteratur/materiell for deltakerne

Tildelt kursmateriell fra instruktører

Krav til lærer/instruktør

En del av internasjonalt godkjent kiteskole Rauland kiteskole

Opplegg for evaluering

Evalueringsskjema til de enkelte deltagerne som leveres inn til turleder på slutten av kurset.