116 Drift av lokallag i NBS

Godkjent for 8–24 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal være i stand til å drive et aktivt lokallag i NBS: Kjenne organisasjonens oppbygging, mål og prioriteringer. Være fortrolig med administrative rutiner. Vite hvordan man kan synliggjøre laget og politikken. Kjenne til Studieforbundet og hvordan studiearbeid kan organiseres. Være orientert om medlemsfordeler og kontingentsystem.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Styremedlemmer og andre interesserte i lokallaget

Innhold

Hva er et lokallag?

 • Organisasjonskart og -oppbygging
 • Medlemsavisa, internavisa og NBS' nettsider.

Vedtekter

 • Gjeldende vedtekter for, landslaget, fylkeslaget og lokallaget, evt mønstervedtekter.
 • Administrative oppgaver.

Medlemslister (kontakt, oppdatering, kontingent.)

 • Årsmeldingsskjema.
 • Brønnøysundregisteret.
 • Bankkonto.
 • E-postkonto.
 • Logo og brevark.
 • Facebook, andre sosiale medier.

Politisk aktivitet

 • Synlighet.
 • Allianser.
 • Media.
 • Kontakt med kommunen/e.

Årsplan.

 • Hva den skal/bør/kan inneholde.

Årsmøte.

 • Innhold (obligatorisk og frivillig).
 • Forarbeid, gjennomføring og etterarbeid.

Studiearbeid

 • Om Studieforbundet.
 • Hvordan finne studieplan, søke støtte og registrere studiearbeid?
 • Hvordan lage studieplan?

Verving.

 • Hvorfor, hvem og hvordan?
 • NBS' vervemateriell.

Andre aktiviteter.

 • Hva ønsker lokallaget å holde på med?
 • Forslag til sosiale og politiske aktiviteter.

Økonomi.

 • Hvordan sikre lagets økonomi?
 • Kontingentrefusjon, satser og forutsetninger.
 • Andre inntektsmuligheter.
 • Budsjett.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Troms BS utarbeider arbeidsbok.
I tillegg benyttes NBS' nettsider, medlemsavis, internavis, vervemateriell, etc. samt Studieforbundets nettsider.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Studiesirkel (uten lærer)

Krav til lærer/instruktør

Instruktør må ha kjennskap til organisasjonen og hvordan den drives.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.