1157 Skogsfugljakt

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal deltagerne har nok kunnskap til å kunne drive skogsfugljakt på egen hånd.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personer som har tatt jegerprøve, men som trenger mer opplæring i praktisk jakt både med og uten hund.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4Timer uten lærer: 2
Tema
Teoretisk innføring i skogsfugljakt.

Stikkord
Biologi og adferd, bruk av terrenget, føring av hund, våpenbruk og sikkerhet, våpenstell

Arbeidsform og gjennomføring
Forlesning, film, notater og diskusjon

Problemstillinger
Hvor og hvordan finner jeg fugl (både støkk og via bruk av hund)?
Våpen, ammunisjon og forsvarlig håndtering, både for egen sikkerhet og ikke minst når man jakter i en gruppe.

2. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Praktisk jakt

Stikkord
Utføre det man har gått igjennom i teorien ved praktisk jakt i terrenget; føring av hund, våpenbruk, sikkerhet og våpenstell.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jakt i terrenget etter inndeling i grupper.

Problemstillinger
Gruppeinndeling med og uten hund. Hvordan lese terrenget, bruk av hunden, kommunikasjon, event. vildbehandling?

3. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Praktisk jakt

Stikkord
Gjennomgå samling 1. og de erfaringer som ble gjort der og planlegging av ny jaktdag.
Utføre det man har gått igjennom i teorien ved praktisk jakt i terrenget; føring av hund, våpenbruk, sikkerhet og våpenstell.

Problemstillinger
Hva kan vi gjøre bedre på dag 2?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Skogsfugljakt på web. Litteratur fra jegerprøven

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaren jeger og hundefører, som kan formiddle kunnskap både i teori og praksis

Avsluttende prøve/eksamen

Skriftlig evaluering