1157 Skogsfugljakt

Mål

Etter gjennomført kurs skal deltagerne har nok kunnskap til å kunne drive skogsfugljakt på egen hånd.

Målgruppe

Kvinner som har tatt jegerprøve, men som trenger mer opplæring i praktisk jakt både med og uten hund.

Antall deltakere

Av sikkerhetsmessige grunner (samling 2 og 3 praktisk jakt) skal deltagerantall ikke overstige 8 stykker

1. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 2

Tema

Teoretisk innføring i skogsfugljakt.

Stikkord

Biologi og adferd, bruk av terrenget, føring av hund, våpenbruk og sikkerhet, våpenstell

Arbeidsform og gjennomføring

Forlesning, film, notater og diskusjon

Problemstillinger

Hvor og hvordan finner jeg fugl (både støkk og via bruk av hund)?
Våpen, ammunisjon og forsvarlig håndtering, både for egen sikkerhet og ikke minst når man jakter i en gruppe.

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Praktisk jakt

Stikkord

Utføre det man har gått igjennom i teorien ved praktisk jakt i terrenget; føring av hund, våpenbruk, sikkerhet og våpenstell.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jakt i terrenget etter inndeling i grupper.

Problemstillinger

Gruppeinndeling med og uten hund. Hvordan lese terrenget, bruk av hunden, kommunikasjon, event. vildbehandling?

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Praktisk jakt

Stikkord

Gjennomgå samling 1. og de erfaringer som ble gjort der og planlegging av ny jaktdag.
Utføre det man har gått igjennom i teorien ved praktisk jakt i terrenget; føring av hund, våpenbruk, sikkerhet og våpenstell.

Problemstillinger

Hva kan vi gjøre bedre på dag 2?

Litteratur/materiell for deltakerne

Skogsfugljakt på web. Litteratur fra jegerprøven

Krav til lærer/instruktør

Erfaren jeger og hundefører, som kan formiddle kunnskap både i teori og praksis

Opplegg for evaluering

Skriftlig evaluering