1155 Ettersøk skadet hjortevilt og skuddplassundersøk.

Godkjent for 8–44 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne teoretisk og praktisk kunnskap slik at ekvipasjen kan bli godkjent ettersøks ekvipasje og få innsikt i hvordan et ettersøk kan utarte seg.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Åpent for alle som ønsker å få sin hund /eier godkjent som ettersøksekvipasje.

Innhold

innhold kommer. 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
. Boken "Ettersøk av skadet hjortevilt" av Åke Sjøstrøm. I tillegg kommer selvlaget kursmateriell, oppgavehefte og spørsmålskjema.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktøren må være godkjent ettersøksinstruktør. Det brukes to instruktører på minimum fem deltakerer slik at deltakerne får best mulig veiledning når de går spor med hund.

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakerne får utlever et evalueringsskjema for kurset. Dette for at vi skal få positive og negative svar slik at vi (instruktørene ) skal bli enda bedre.

Utfyllende opplysninger

Vi bruker 2 godkjente instruktører på minimum 5 deltakere fordi at deltakerne skal få best veiledning når de går spor med hund. Kurset går over 6 uker med oppmøte 1-2 dager i uken.