1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del

Mål:

Grunnleggende opplæring i redning, informasjon om opplæring av hund og hundefører og hva som kreves for å være med i den frivillige redningstjenesten

Målgruppe:

Kommende hundeførere i Norske Redningshunder

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset kan også gjennomføres ved hjelp av samtidig elektronisk kommunikasjon

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Organisasjonen NRH holdninger og ansvar.

Stikkord:

Historikk, organisasjonens vedtekter og retningslinjer

Arbeidsform:

Instruksjon

2. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Redningstjenesten i Norge

Stikkord:

Gjennomgang av hvordan redningstjenesten er bygget opp i Norge

Arbeidsform:

Instruksjon, foredrag

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Krav og regler NRH.

Stikkord:

Deltagerne skal bli kjent med krav og regler i godkjenningsprogrammet for Norske Redningshunder

Arbeidsform:

Foredrag, undervisning

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Brukshundopplæring

Stikkord:

Deltagerne blir undrvist i hundens fyskiske og mentale utvikling fra valp til voksen og kunne lære seg å gjør bruk av hundes medfødt evner og adferd

Arbeidsform:

Foredrag, demonstrasjon og diskusjon

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Stell og pleie av hund

Stikkord:

Håndtering, foring, varme/kulde, vanlige sykdommer og førsthjelp på akutte skader på hund

Arbeidsform:

Foredrag demonstrasjon

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Snø og snøskred

Stikkord:

Vurdering av skredfare, vær, terreng og snø, riktig veivalg og søkeutstyr

Arbeidsform:

Foredrag, diskusjon

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Samband teoretisk del

Stikkord:

Radiobølger, vedlikehod av radioen og ekspedisjonforskrifter

Arbeidsform:

Demonstrasjon og foredrag

8. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Orientering

Stikkord:

Deltagerne skal kjenne til hvordan kartet og kompasset er bygget opp og kunne gi kartreferanser og kompasskurs

9. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Bekeledning, ernæring og bivakuering

Stikkord:

Deltagerne skal kunne kjenne til prinsippenee for bekelding, varmetap, kroppens beskyttelses mekanismer og forskjellig former for bivuakk

Arbeidsform:

Demonstasjon og foredrag.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Norske Redningshunders opplæringsplan

Krav til lærer/instruktør:

Alle lærere er godkjente instruktører og hundeførere i Norske Redningshunder

Opplegg for evaluering:

NRH har eget evalueringsskjema