1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del

Godkjent for 8–22 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Grunnleggende opplæring i redning, informasjon om opplæring av hund og hundefører og hva som kreves for å være med i den frivillige redningstjenesten.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kommende hundeførere i Norske Redningshunder.

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Organisasjonen NRH holdninger og ansvar.

Stikkord:
Historikk, organisasjonens vedtekter og retningslinjer

Arbeidsform:
Instruksjon

2. samling
TmL: 1
Tema:
Redningstjenesten i Norge

Stikkord:
Gjennomgang av hvordan redningstjenesten er bygget opp i Norge

Arbeidsform:
Instruksjon, foredrag

3. samling
TmL: 2
Tema:
Krav og regler NRH.

Stikkord:
Deltagerne skal bli kjent med krav og regler i godkjenningsprogrammet for Norske Redningshunder

Arbeidsform:
Foredrag, undervisning

4. samling
TmL: 4
Tema:
Brukshundopplæring

Stikkord:
Deltagerne blir undrvist i hundens fyskiske og mentale utvikling fra valp til voksen og kunne lære seg å gjør bruk av hundes medfødt evner og adferd

Arbeidsform:
Foredrag, demonstrasjon og diskusjon

5. samling
TmL: 2
Tema:
Stell og pleie av hund

Stikkord:
Håndtering, foring, varme/kulde, vanlige sykdommer og førsthjelp på akutte skader på hund

Arbeidsform:
Foredrag demonstrasjon

6. samling
TmL: 2
Tema:
Snø og snøskred

Stikkord:
Vurdering av skredfare, vær, terreng og snø, riktig veivalg og søkeutstyr

Arbeidsform:
Foredrag, diskusjon

7. samling
TmL: 2
Tema:
Samband teoretisk del

Stikkord:
Radiobølger, vedlikehod av radioen og ekspedisjonforskrifter

Arbeidsform:
Demonstrasjon og foredrag

8. samling
TmL: 4
Tema:
Orientering

Stikkord:
Deltagerne skal kjenne til hvordan kartet og kompasset er bygget opp og kunne gi kartreferanser og kompasskurs

9. samling
TmL: 3
Tema:
Bekeledning, ernæring og bivakuering

Stikkord:
Deltagerne skal kunne kjenne til prinsippenee for bekelding, varmetap, kroppens beskyttelses mekanismer og forskjellig former for bivuakk

Arbeidsform:
Demonstasjon og foredrag.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Norske Redningshunders opplæringsplan.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Alle lærere er godkjente instruktører og hundeførere i Norske Redningshunder.

Utfyllende opplysninger

Kurset kan også gjennomføres ved hjelp av samtidig elektronisk kommunikasjon.