1150 Drevkurs for Dachs

Godkjent for 8–13 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjøre hundefører kjent med prøvedisipliner og regelverk for jaktanleggsprøve

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye hundeførere/jegere som vil føre hund på drevprøve/praktisk jakt

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Teoridel : Drevprøveregler

Stikkord
NKK sine drevprøveregler for dachs.
1. Vi går gjennom hvordan søket bør fungere
2. Vi utdyper arbeid på for
3. Hva innerbærer drevsikkerhet
4. Hva er ønskelig med drevemåte og fart
5. Hva er tap/arbeid på tap
6. Mål og hørbarhet/dobbelt mål eller dårlig hørbart
7. Losføring og nyansering , hva er optimalt
8. Samarbeid, hunden oppsøker eier i intervaller
9. Lydighet, hunden skal være kallbar
10. Jaktlyst , hva innebærer dette
11. Egenskapspoeng , vi går i gjennom alle punkter og kandidatene spør ved behov

Arbeidsform og gjennomføring
I klasserom

Problemstillinger
Teoretisk/praktisk gjennomgang av en drevprøve

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Praktis del

Stikkord
Vi slipper en dreven hund og forklarer under veis, hundefører får slippe sin hund med instruktørs veiledning.
Vi slipper hunden og moment 1-10 i drevteori gjennomgås med hunde kandidatene

Arbeidsform og gjennomføring
Ute i terrenget/hunden slippes i tereng begegnet for jakt, vi går i gjennom momentene i teoridelen

Problemstillinger
Hva responderer hunden på. Les hunden

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Drevprøveregler for Dachshund skogskort.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Skal være drevprøve dommer med god erfaring

Avsluttende prøve/eksamen

Ved kursets slutt evalueres kurset fra hundeførers synspunkt

Utfyllende opplysninger

Hundefører trenger ingen forkunskaper