115 Skyteledelse hagle

Godkjent for 4–12 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få opplæring og instruksjon i sikker våpenhåndtering. Deltagerne skal få opplæring i lokal skytebaneinstruks for det aktuelle skyteanlegg/skytefelt. Deltakerne skal få opplæring i testskyting av patroner, veiledning av skyttere og vedlikehold av utstyr. Deltakerne skal være i stand til ansvarsfull og sikker skyteledelse.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Aktive skyttere og aktuelle standplassledere

Innhold

1. Sikkerhet: (2. timer).

 • Oppførsel på standplass
 • Sikkerhetsregler
 • Visitasjon av våpen

2. Våpen, Utrustning, regelverk: (1. time).

 • Våpen, utrustning - generell kunnskap om regelverket for jaktskyting
 • kjennskap til NJFFs konkurransegrener med hagle

3. Standplassledelse: (2. timer).

 • Standplassledelse på lokalt skyteanlegg
 • Gjennomgang av rutiner for gjennomføring av skytedager (tilpasses lokalt anlegg)

4. Praktisk øving, demonstrasjon og veiledning: (3. timer).

 • Testskyting av haglepatroner
 • Grunnleggende veiledning av nye skyttere
 • Grunnleggende vedlikehold av leirduemaskiner

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Instruktørmateriell: Standplassledelse, Instruks for lokalt skyteanlegg/skytefelt. Regelverk NJFFs
jaktskyting 2020-2025 (Generell del: kap.1-4, og spesiell del kap.12-15)

Deltakermateriell: Standplassledelse, Instruks for lokalt skyteanlegg/skytefelt. Regelverk NJFFs
jaktskyting 2020-2025 (Generell del: kap.1-4, og spesiell del kap.12-15)

Organisering og arbeidsmåter


Instruksjon med lærer
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Lokaliteter: Kurset foregår i hovedsak utendørs. Skytebane for hagle er nødvendig.

Krav til lærer/instruktør

NJFF-autorisert instruktør for hagle

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset er ikke autorisasjonsgivende, men gir tilstrekkelig kompetanse som standplassleder for lokal(e) skyteanlegg/skytefelt. (For å bli innført i NJFFs instruktørregister som autorisert standplassleder, må 12 timers kurset «5205 Hagledommer» gjennomføres)
Det er ingen kunnskapstest for kurset.

Utfyllende opplysninger

Noe erfaring fra konkurranseskyting er en fordel for deltakerne på kurset.

Grunnpris: Deltakeravgift for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurs å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.