1149 Økologisk landbruk i Danmark

Mål:

Det er to hovedmål med kurset:

  • Vi ønsker å gi deltakerne et innsyn i det danske økologiske landbruket.
  • Å stimulere unge som vurderer å starte opp gårdsdrift eller nettopp har overtatt gård til en økologisk driftsmåte.

Målgruppe:

Bønder, spesielt unge bønder. Unge som vurderer å starte opp gårdsdrift

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 0

Tema:

Frilandshaven

Stikkord:

Frilandshaven er en inspirasjons- og formidlingshage som baserer seg på prinsippene bærekraft, biodiversitet og økologi

Arbeidsform:

Omvisning med informasjon og spørsmål.

2. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 4

Tema:

Gammel Estrup - Dansk Landbrugsmuseum

Stikkord:

Vi blir kjent med den danske landbrukshistorien

Arbeidsform:

Foredrag, arbeid på egenhånd og diskusjon

Problemstillinger:

Hvilken utvikling har det danske landbruket gjennomgått i samligning med det norske landbruket?

3. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 0

Tema:

Kalø økologisk landbrugsskole

Stikkord:

• Presentasjon av skolens utdanningsprofil.
• Visning av aktiviteter.
• Dialog med elever.

Arbeidsform:

Omvisning med informasjon og diskusjon.

4. samling

Timer med lærer: 6

Timer uten lærer: 2

Tema:

Kastanjegården - Besøk hos "Bonderøven" Frank Ericsen

Stikkord:

Frank Ericsen ble kjent gjennom TV-serien ”Bonderøven”. Han har to ambisjoner: selvforsyning og enkelhet.
• På gården driver han selvbergingslandbruk med grønnsaksdyrking og dyrehold.
• Han prøver å begrense bruken av maskinelt utstyr og erstatte den med blant annet ”hestekrefter”.
• Frank Ericsen hilser oss velkommen og vi får en omvisning på gården.

Arbeidsform:

Omvisning med informasjon og diskusjon

Problemstillinger:

Er det mulig å gjøre Franc Ericsen sitt landbruk til en norsk modell? Ville det være mulig å brødfø verden? Hvilke utfordringer og fordeler byr hans måte å drive landbruk på?