1146 Katastrofe - hovedkurs

Mål

Gjennomgå ruinsøksgodkjenning klasse A på hovedkurs av minst fire dagers varighet.
Gjennomgå søk bestående av minst tre ukjente søksoppgaver som gjennomføres på hovedkurset, samt ukas arbeid som skal inneholde både praktiske øvelser og teoriundervisning.

Målgruppe

Katastrofesøksgodkjenning er en tilleggsutdanning for lavine og ettersøknings ekvipasjer. Utdanningen er bygd opp med en klasse B, og en godkjenningsklasse - klasse A

Antall deltakere

Hovedkurs Ruin er det vanligvis ca. 35 ekvipasjer som deltar, Disse vil være fordelt slik at det er 5 stk. på hvert lag. med inntil 2 instruktører på hvert lag.

Eventuelle merknader

Hvert Lag trener på forskjellige treningsfelt.
En ekvipasje som har bestått ruinsøksprøven føres på den nasjonale tjenestelista. For oppføring på den internasjonale tjenestelista må hundeføreren selv kontakte den ansvarlige for den internasjonale beredskapen.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Kursåpning. Teoriundervisning -krav, regler, merking

Stikkord

Arbeid i et katastrofeområdet, psykiske belastninger og reaksjoner, herunder forberedelser, arbeid under aksjonen og etterarbeid.
Arbeid i katastrofeområder, etiske retningslinjer.
Taktisk opplegg for søk i katastrofeområder, herunder søkslagenes oppbygning, den enkeltes rolle og egensikring.
Internasjonale retningslinjer for merking og evakuering.
NORSAR som en del av det internasjonale hjelpeapparatet, FN systemet.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori. og praktisk tilrettelegging ute i treningsfeltene.

Problemstillinger

Hvert av søkeområdene skal være ca 100 x 150 m og på et eller flere plan. Det kan være egen ruinby, byggearbeidsplasser, rivningsobjekter eller lignende.
Det skal tilstrebes at ekvipasjene prøves både i søk utendørs ”oppå ruiner” og i søk inne i bygninger. Det skal dog finnes ventilasjon som gjør det mulig å løse oppgavene etter de gitte forutsetningene.
Under minst et av søkene skal ekvipasjen prøves i område med kraftig støy.
Hele søkeområdet skal være overtråkket og luftet.

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Trening. Teoriundervisning. Lagmøter

Stikkord

Hunden skal kunne lokalisere figurant med fører tett innpå, eventuelt i line.
Hunden skal selvstendig forsere bevegelig underlag og lokalisere figurant. Avstand til hundefører minimum 20 meter.
Hunden skal selvstendig ta seg inn i og avsøke mørkt rom eller gang med hundeføreren på utsiden. Støykilde skal være plassert minimum en meter fra åpning til mørkt rom.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori. Praksis.

3. samling

Timer med lærer: 14

Tema

Trening. Lagmøter

Stikkord

Hundeføreren og hjelpeføreren skal kunne løfte eller hjelpe hunden opp et ca. 60 graders skråplan på minimum 2,5 meter. Hunden skal være i stand til å søke umiddelbart etter transporten.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori. Praksis.

4. samling

Timer med lærer: 11

Tema

Trening. Teoriundervisning. Lagmøter

Stikkord

Det skal under deler av søket befinne seg to andre hundeførere med hunder av forskjellig kjønn i bånd inne i søkeområdet.
Det skal under deler av søket befinne seg andre hjelpemannskaper i søkeområdet som går fullt synlig, lager støy og snakker.
Transport med mange hundeekvipasjer tett sammen.
Heising eller nedfiring av hund en etasje.
Generell kunnskap om planverket gjennom organisering og praktiske løsninger.
Løfting av hund av fremmed person.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori. Praksis.

5. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Trening. Kursavslutning.

Stikkord

Helhetsinntrykket fra prøven skal være avgjørende for om ekvipasjen består eller ikke. Det skal legges stor vekt på samarbeidet mellom hund og hundefører. At hunden ikke finner en figurant er ikke grunnlag alene for å underkjenne prøven, men i løpet av de prøvesøkene som legges opp i løpet av uka, må hunden vise at den mestrer de miljøutfordringene som er beskrevet i punktene 2.4.3.
Noen figuranter kan være plassert slik at det vil være vanskelig for hundene å foreta spontan melding.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori. Praksis.

Problemstillinger

Under kurset vil det bli gjennomført prøve fortløpende for å vurdere om hund og fører er god nok for å få godkjenning

Litteratur/materiell for deltakerne

Elevene har godkjenningsprogrammet til Norske redningshunder, og tildelt fagstoff fra selve kurset.

Krav til lærer/instruktør

Instruktører skal ha gjennomført utdanningen og være godkjent i Norske Redningshunder, A lag skal ha 2 instruktører B lag skal ha 1 instruktør, og treningslag skal ha 1 instruktør.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Det vil bli gjennomført instruktørmøter hver dag der problemet utfordringer vil bli tatt opp.

Opplegg for evaluering

Det skal være daglig evaluering under selve kurset og det skal gjennomføres en kursevaluering etter endt kurs