1146 Katastrofe - hovedkurs

Godkjent for 8–43 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjennomgå ruinsøksgodkjenning klasse A på hovedkurs av minst fire dagers varighet.\ Gjennomgå søk bestående av minst tre ukjente søksoppgaver som gjennomføres på hovedkurset, samt ukas arbeid som skal inneholde både praktiske øvelser og teoriundervisning.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Katastrofesøksgodkjenning er en tilleggsutdanning for lavine og ettersøknings ekvipasjer. Utdanningen er bygd opp med en klasse B, og en godkjenningsklasse - klasse A

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Kursåpning. Teoriundervisning -krav, regler, merking

Stikkord
Arbeid i et katastrofeområdet, psykiske belastninger og reaksjoner, herunder forberedelser, arbeid under aksjonen og etterarbeid.
Arbeid i katastrofeområder, etiske retningslinjer.
Taktisk opplegg for søk i katastrofeområder, herunder søkslagenes oppbygning, den enkeltes rolle og egensikring.
Internasjonale retningslinjer for merking og evakuering.
NORSAR som en del av det internasjonale hjelpeapparatet, FN systemet.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori. og praktisk tilrettelegging ute i treningsfeltene.

Problemstillinger
Hvert av søkeområdene skal være ca 100 x 150 m og på et eller flere plan. Det kan være egen ruinby, byggearbeidsplasser, rivningsobjekter eller lignende.
Det skal tilstrebes at ekvipasjene prøves både i søk utendørs ”oppå ruiner” og i søk inne i bygninger. Det skal dog finnes ventilasjon som gjør det mulig å løse oppgavene etter de gitte forutsetningene.
Under minst et av søkene skal ekvipasjen prøves i område med kraftig støy.
Hele søkeområdet skal være overtråkket og luftet.

2. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Trening. Teoriundervisning. Lagmøter

Stikkord
Hunden skal kunne lokalisere figurant med fører tett innpå, eventuelt i line.
Hunden skal selvstendig forsere bevegelig underlag og lokalisere figurant. Avstand til hundefører minimum 20 meter.
Hunden skal selvstendig ta seg inn i og avsøke mørkt rom eller gang med hundeføreren på utsiden. Støykilde skal være plassert minimum en meter fra åpning til mørkt rom.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori. Praksis.

3. samling
Timer med lærer: 14
Tema
Trening. Lagmøter

Stikkord
Hundeføreren og hjelpeføreren skal kunne løfte eller hjelpe hunden opp et ca. 60 graders skråplan på minimum 2,5 meter. Hunden skal være i stand til å søke umiddelbart etter transporten.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori. Praksis.

4. samling
Timer med lærer: 11
Tema
Trening. Teoriundervisning. Lagmøter

Stikkord
Det skal under deler av søket befinne seg to andre hundeførere med hunder av forskjellig kjønn i bånd inne i søkeområdet.
Det skal under deler av søket befinne seg andre hjelpemannskaper i søkeområdet som går fullt synlig, lager støy og snakker.
Transport med mange hundeekvipasjer tett sammen.
Heising eller nedfiring av hund en etasje.
Generell kunnskap om planverket gjennom organisering og praktiske løsninger.
Løfting av hund av fremmed person.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori. Praksis.

5. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Trening. Kursavslutning.

Stikkord
Helhetsinntrykket fra prøven skal være avgjørende for om ekvipasjen består eller ikke. Det skal legges stor vekt på samarbeidet mellom hund og hundefører. At hunden ikke finner en figurant er ikke grunnlag alene for å underkjenne prøven, men i løpet av de prøvesøkene som legges opp i løpet av uka, må hunden vise at den mestrer de miljøutfordringene som er beskrevet i punktene 2.4.3.
Noen figuranter kan være plassert slik at det vil være vanskelig for hundene å foreta spontan melding.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori. Praksis.

Problemstillinger
Under kurset vil det bli gjennomført prøve fortløpende for å vurdere om hund og fører er god nok for å få godkjenning

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Elevene har godkjenningsprogrammet til Norske redningshunder, og tildelt fagstoff fra selve kurset.
Det vil bli gjennomført instruktørmøter hver dag der problemet utfordringer vil bli tatt opp.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktører skal ha gjennomført utdanningen og være godkjent i Norske Redningshunder, A lag skal ha 2 instruktører B lag skal ha 1 instruktør, og treningslag skal ha 1 instruktør.

Avsluttende prøve/eksamen

Det skal være daglig evaluering under selve kurset og det skal gjennomføres en kursevaluering etter endt kurs

Utfyllende opplysninger

Hvert Lag trener på forskjellige treningsfelt. En ekvipasje som har bestått ruinsøksprøven føres på den nasjonale tjenestelista. For oppføring på den internasjonale tjenestelista må hundeføreren selv kontakte den ansvarlige for den internasjonale beredskapen.